De Universitaire Medische Campus Antwerpen (UMCA) beoogt de uitbouw van een netwerk met iedereen die betrokken is met gezondheidszorg in de stad en de regio van Antwerpen.

Op lange termijn wil UMCA de kennis- en onderzoekservaring binnen de Universiteit Antwerpen inzetten voor de uitwerking van geïntegreerde zorgprojecten, transmurale zorgtrajecten en wil het een verbinding maken met de zorgstrategische plannen van de ziekenhuisnetwerken voor het luik Eerste Lijn.

In 2018 werden meerdere gezondheids- en welzijnswerkers in de regio van Antwerpen bevraagd over hoe de gezondheidszorg er in 2030 zal uit zien en hoe we de stad en regio Antwerpen daar kunnen op voorbereiden.

Vier bouwstenen

Het UMCA-bureau besliste met deze analyse om de volgende drie jaren rond vier bouwstenen te werken. Bouwstenen die belangrijk zijn voor de complexe uitbouw van gezondheidszorg in de stad en regio Antwerpen. Deze bouwstenen zijn :

 • Datacollectie
  In de stad en regio zijn er veel data over gezondheidszorg en welzijnszorg e.a. verspreid over verschillende instanties ( stad Antwerpen, provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen .. ).
   
 • Interprofessioneel samenwerken ( IPSIG )
  De Universiteit Antwerpen heeft 15 jaar ervaring in het uitwerken van de opleiding interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg met laatstejaarsstudenten uit de gezondheidszorg van verschillende opleidingscentra uit de regio. UAntwerpen wil deze kennis delen met andere regio’s en zorgprofessionals.
   
 • Innovatie
  Er worden veel nieuwe concepten en producten ontwikkeld in onze regio die zeer nuttig zijn voor de gezondheidszorg vandaag en in de toekomst. Het doel is om deze initiatieven bekend te maken en te delen te voordele van de zorgbehoevende.
   
 • Regionale inbedding
  Regionale inbedding door het samenbrengen van gezondheidswerkers op het symposium rond het thema ouderenzorg. Dit symposium werd de eerste concrete realisatie van UMCA in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.