Inschrijvingstarieven

  • Lid Karva, studenten, HAIO of ASO: gratis deelname
  • Voor elke halve dag betalen niet-leden: €30
  • Stagebegeleiders van het UAntwerpen Centrum Huisartsgeneeskunde die bevestigen dat ze afgelopen jaar een student begeleidden, krijgen een reductie van twee sessies (€ 60) bij de berekening van het te betalen bedrag.