Donderdagavond 15 september 2022, 19u30: viering 400 jaar KARVA & uitreiking KARVA-prijs

Campus Drie Eiken, Gebouw Q, Aula Fernand Nedée

 • Verwelkoming door prof. dr. Paul Van Royen, voorzitter Karva
 • Woordje door mevr. Els Van Doesburg, schepen van gezondheids- en seniorenzorg, Stad Antwerpen
 • Woordje door prof. dr. Guy Hubens, decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UAntwerpen
 • Film over 400 jaar Karva
 • Korte geschiedenis door prof. dr. Jean-Pierre Tricot, erevoorzitter Karva
 • Muzikaal intermezzo door koor Zoveel Hertz
  • Canticorum Jubilo
  • Tourdion
  • Festival Sanctus
  • All Night All Day
 • Voordracht door prof. dr. Dirk De Wachter, psychiater en psychotherapeut, KU-Leuven
  “Het wezenlijke in de zorg”
 • Voordracht door dr. Ri De Ridder, eredirecteur-generaal RIZIV
  “Hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken”
 • Muzikaal intermezzo door koor Zoveel Hertz
  • Viva Tutte Le Vezzose
  • La Mer
  • Lata d’Agua
  • Come To The Music
 • Uitreiking Karva-prijs
 • Afsluiting door prof. dr. Paul Van Royen
 • 21.30 uur: receptie

Vrijdag 16 september 2022, 9u: 77ste geneeskundige Dag van Antwerpen "Samenwerking in de zorg, evidence-based en persoonsgericht"

Campus Drie Eiken, Gebouw Q

PROGRAMMA
1ste blok Plenair: Engelstalig 09.00 – 10.30 uur
met participatie van studenten AMSC/EMSA - 3 sprekers

Theme: evidence based practice - collaboration – personalized medicine

 • Evidence based practice – Bert Aertgeerts (KU-Leuven)
 • Interprofessional collaboration in health practice – Paul Van Royen (UAntwerpen)
 • Future of oncologic treatment and personalized medicine – dr. Christophe Deben (CORE- UAntwerpen)

Pauze: 10.30 – 11.00 uur

2de blok – parallelsessies
3 parallelsessies van 11.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 15.00 uur 
(telkens 1,5 uur – met 3 sprekers en discussie)

 •  Parallelsessie “Samenwerking binnen urgentiegeneeskunde”
  • Nieuwe richtlijnen urgentietrousse voor de huisarts - dr. Hanne Cloetens (huisarts - WOREL)
  •  Nieuwe procedure voor immobilisatie bij trauma – dr. Johan Gillebeert (ZNA)
  • Samenwerking tussen de wachtpost en spoedgevallen - dr. Stefan Morreel (huisarts - UAntwerpen)
 •  Parallelsessie “Samenwerking bij lage rugpijnbehandeling”
  • Orthopedische aanpak van lage rugpijn - prof. dr. Jef Michielsen (UAntwerpen, UZA)
  • Beleid bij lage rugpijn in de eerste lijn - prof. dr. Hilde Bastiaens (UAntwerpen)
  •  Kinesitherapeutische aanpak bij lage rugpijn - Rob Vanderstraeten (UAntwerpen)
 • Parallelsessie “Opvang en begeleiding van daders en slachtoffers van seksueel misbruik/ intrafamiliaal geweld”
  • Opvang van slachtoffers van seksueel geweld - dr. Ilse Kint ( UZA)
  • Opvang en begeleiding van daders - prof. dr. Kris Goethals (UAntwerpen – UZA)
  • Kindermishandeling en aanpak ervan - dr. Inge Vanderstraete (VKAntwerpen)


Middagpauze: 12.30 – 13.30 uur

3 parallelsessies van 13.30 – 15.00 uur
(telkens 1,5 uur – met 3 sprekers en discussie)

 •  Parallelsessie “Samenwerking bij de revalidatie van de oncologische patiënt”
  • Nieuwe richtlijnen voor oncorevalidatie in de eerste lijn – een geïntegreerde aanpak prof. dr. Josefien Van Olmen
  • Fysieke revalidatie van de oncologische patiënt – dr. An De Groef (Uantwerpen)
  • Maatschappelijke en arbeids re-integratie van de oncologische patiënt (KOTK – Lode Godderis?)
 • Parallelsessie “Samenwerking bij de behandeling van het zieke kind”
  • Begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen - dr. Anke Van Dijck (UAntwerpen)
  • Samenwerking tussen huisarts en kinderarts in België - dr. Tyl Jonckheer (GZA, kindergeneeskunde)
  • Samenwerking tussen huisarts en kinderarts in Europa – prof. dr. Ann De Guchtenaere (UZGent, AZ Damiaan - voorzitter Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde)
 • Parallelsessie “Samenwerking rond gynecologie en zwangerschap moderator : prof. Lieve Peremans
  •  Multidisciplinaire richtlijn postpartumzorg - Inge Tency (vroedkunde-Odisee)
  • Richtlijn noodanticonceptie en de rol van de apotheker – Michael Ceulemans (KULeuven)
  • Globale kwaliteitszorg en multidisciplinaire samenwerking rond borstkanker – prof. dr. Verhoeven (UAntwerpen, KLINA)

Pauze: 15.00 – 15.30 uur
laatste blok + DEBAT: 15.30 – 17.00 uur
Korte presentatie van conclusies en topics uit de parallelsessies 

Debat: Samenwerking in de gezondheids- en welzijnszorg voor een populatie van een grootstedelijk gebied

 • Moderator Guy Tegenbos
 • Deelnemers debat : Prof. Guy Hubens (decaan FGGW, chirurgie), Geert Van de Voorde (Eerstelijnszone Antwerpen Centrum), Brigitte Claes (UZA- transmuraal zorgcoördinator), Jean Colin (voorzitter Orde Artsen Antwerpen)

Vanaf 17 uur: netwerking, social event en barbecue

Verdere informatie op: www.karva.be