Doctoreren bij het Departement Chemie van de Faculteit Wetenschappen is sterk verweven met de onderzoeksactiviteiten van het departement. Van kandidaten wordt verwacht dat zij zowel tijdens als na het behalen van hun doctoraat een brede algemene en zeer uitgebreide specifieke kennis op het gekozen kennisdomein onderhouden. Ook het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek behoort tot de verwachtingen. Doctoreren kan zowel in het Nederlands als in het Engels.

Antwerpse Doctoraatschool

De Antwerpse Doctoraatsschool (ADS) helpt je het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen en bereid je voor op je verdere carrière.

Vacatures

Bij het Departement Chemie komen regelmatig vacatures voor doctoraten beschikbaar voor talentvolle studenten die enthousiast zijn over onderzoek. Deze vind je via de academisch personeel vacatures.