"Datagestuurde MRI-scan zal tot correctere diagnoses leiden"

Ben Jeurissen wil medische beeldvorming upgraden met Europese grant van twee miljoen euro

Om de juiste diagnose te stellen, kunnen artsen niet zonder MRI-scan. Maar die MRI kan in de toekomst nog efficiënter worden, denkt Ben Jeurissen (UAntwerpen). In het kader van een Europees project wil hij de technologie op een slimmere manier gaan gebruiken.

De MRI-scan is vandaag essentieel in medische beeldvorming. Dokters gebruiken de technologie om diagnoses te stellen. Dat kan vaak al in een vroeg stadium van een ziekte. “MRI is absoluut waardevol en van groot belang”, zegt dr. Ben Jeurissen, wetenschapper van het Onderzoeksexcellentiecentrum µNEURO op UAntwerpen. “Maar er zijn ook tekortkomingen: de microstructuur van ons lichaam is zo complex dat een MRI-meting soms inconsistente en tegenstrijdige resultaten oplevert.”

Datagestuurd werken
Met het oog op de vergrijzing en de toename van neurodegeneratieve ziekten zoals dementie wordt het in de toekomst cruciaal om heel snel juiste diagnoses te kunnen stellen. De MRI-scan kan een sleutelrol spelen volgens Jeurissen, als we de technologie op een slimmere manier gaan gebruiken. De Antwerpse wetenschapper wil datagestuurd te werk gaan, en niet langer modelgestuurd zoals vandaag.

Voor zijn ADAMI-project – wat staat voor A Data-driven Approach to Microstructural Imaging – kreeg Jeurissen een zogeheten ‘consolidator grant’ van de European Research Council. Die grants behoren tot de meest prestigieuze financieringsbronnen binnen het wetenschappelijk onderzoek. De grant is twee miljoen euro waard en geeft Jeurissen de mogelijkheid om vijf jaar aan het project te werken.

Contrastmechanismen
“Momenteel werkt een MRI-scan met één contrastbron om onregelmatigheden in het lichaam in kaart te brengen”, legt Jeurissen uit. “Dat leidt soms tot minder betrouwbare resultaten. Ik wil meerdere, onafhankelijke contrastmechanismen gebruiken. Dat zal nauwkeurige informatie opleveren om tot erg betrouwbare diagnoses te komen. Op die manier kunnen we de medische beeldvorming brengen naar het niveau van de microstructuren. Dat zal onze kennis, de diagnoses en het monitoren van hersenziekten en andere aandoeningen in positieve zin beïnvloeden.”