Het Departement Fysica van de Universiteit Antwerpen biedt verschillende opleidingen aan.

Mogelijkheid tot inschrijven, gedetailleerde programma's en verdere praktische informatie vind je terug op de hoofdpagina Onderwijs van de Universiteit Antwerpen.

Bachelor in de Fysica

Fysica onderzoekt de basiswetten van de natuur. Het is een wetenschap waar praktisch alle moderne technologieën op zijn gebaseerd: zonder onderzoek en ontwikkeling door fysici geen gps in je auto, geen laser in je dvd-speler, geen micro-elektronica, geen halfgeleiderelektronica, geen CT-scan en MRI in het ziekenhuis… Als fysicus balanceer je voortdurend tussen theorie en experiment en werk je door jouw onderzoek aan de maatschappij van morgen.
 
De ene keer denk je na over fundamentele vragen vanachter je bureau. De andere keer sta je in het labo en doe je onderzoek in de praktijk. De opleiding fysica is dan ook een heel gevarieerde opleiding met de nadruk op fundamentele kennis en fundamenteel onderzoek.

De bacheloropleiding biedt jou een algemene wetenschappelijke vorming en een grondige inleiding in de fysica én in de wiskundige basisdisciplines. Hierbij zijn zowel theorie als oefening belangrijk. We maken van jou al in de bachelorjaren een theoretisch of experimenteel fysicus: je leert de theorie toe te passen om zo allerlei problemen op te lossen. Pas in je master maak je een echte keuze.

Master in de Fysica

In het masterprogramma kies je één van de drie opties: onderwijs, ondernemerschap of onderzoek.

De eerste optie is de optimale voorbereiding voor een beroep als leraar fysica, terwijl de tweede optie voorbereidt op een carrière in de privé-sector. De derde optie bereidt voor op een wetenschappelijke loopbaan. Alle studenten volgen een gemeenschappelijk deel van 18 studiepunten (30 studiepunten voor de optie onderzoek). Onafhankelijk van welke optie dat je gekozen hebt, volg je ook minstens een van de modules die telkens een deelgebied van de fysica verder uitdiepen. Deze zijn nanofysica, subatomaire fysica, moleculaire biofysica en medische fysica, theoretische fysica. Aansluitend bij deze module maak je een masterproef (30 studiepunten), en neem je deel aan het onderdeel mobiliteit (12 studiepunten). De studenten uit de optie onderwijs worden vrijgesteld van de mobiliteitsverplichting. De mobiliteit wordt bij voorkeur gepland in het begin van het tweede masterjaar (semester 3), en kan bestaan uit het volgen van vakken aan andere instellingen, het doen van een stage of van wetenschappelijke experimenten in een bedrijf, een wetenschappelijke instelling of een andere universiteit (12 studiepunten = 6 weken).

De masterproef is een afstudeerwerk aan de grens van de huidige stand van de wetenschap. Zij omvat een begeleid maar zelfstandig uit te voeren onderzoeksproject, de verwerking van de resultaten en de rapportering in de vorm van een eindwerk. De student krijgt hiervoor de gelegenheid zich voor een aantal maanden te integreren in een onderzoeksgroep en te participeren in het daar lopende onderzoek, inclusief seminaries, werkbesprekingen, studiewerk, en de uitvoering van specifieke experimenten en/of berekeningen.

Master in Physics (language: English)

In this programme, you will acquire knowledge in fundamental physics, material sciences, nanosciences and computational methods. Moreover, you will gain various competences through the advanced practicals and workshops proposed within the programme, all beneficial for your future professional activities.

This Master of Science programme is built upon the following standpoints:

  • Progress in nanoscience and nanotechnology can only be made after detailed understanding of underlying fundamental nanophysics.
  • Proper training in nanophysics, preparatory for R&D work in nanotechnology, requires a period of two years.
  • Proper training in nanophysics demands access to different visions and different approaches even within same topics.

To comprise the above goals, our courses in fundamental nanophysics and its applications in material science are organised in a full, two-year master programme, in collaboration with several other scientific institutions.