Doctoreren bij het Departement Fysica van de Faculteit Wetenschappen is sterk verweven met de onderzoeksactiviteiten van het departement. Van kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens en na hun doctoraat brede algemene en zeer uitgebreide specifieke kennis in het gekozen kennisdomein opbouwen. Het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek is een andere vereiste. Doctoreren kan in het Nederlands en in het Engels.​​

Antwerpse Doctoraatschool

Aan de Universiteit Antwerpen zijn er jaarlijks ongeveer 200 doctorandi die hun proefschrift openbaar verdedigen.

De Antwerp Doctoral School helpt je het doctoraatstraject succesvol af te ronden en bereidt je voor op een verdere carrière dankzij een verplichte, maar persoonlijk in te kleuren doctoraatsopleiding. Deze doctoraatsopleiding is geen extra of aparte opleiding. Het is een opleidingstraject dat de doctorandus, in overleg met de promotor, zelf samenstelt en integreert in het onderzoekstraject. De doctoraatsstudent kan kiezen uit een uitgebreid aanbod aan cursussen  voor competenties die breed inzetbaar zijn,  zowel de academische als de niet-academische arbeidsmarkt, maar kan ook onderzoeksgerelateerde activiteiten inbrengen in het kader van de doctoraatsopleiding.

Een gratis en uitgebreid opleidingsaanbod aan trainingen en cursussen die op maat zijn gemaakt voor doctorandi en worden gedoceerd door gespecialiseerde lesgevers:

  • ​Communicatie, presentatie, leiderschap, mindmapping, onderhandelen, vergadertechnieken, projectmanagement, …
  • Academic writing, academic presentation skills
  • ICT cursussen
  • ...

Een opleidingskrediet van 1500 euro wordt ter beschikking gesteld om op eigen initiatief aan congressen of opleidingen deel te nemen, in binnen- en buitenland en om financiële ondersteuning te verschaffen om wetenschappelijke activiteiten zoals congressen en lezingen te organiseren.

Vacatures

Bij het Departement Fysica zijn er regelmatig vacatures voor doctoraten beschikbaar voor talentvolle studenten met een passie voor onderzoek. Deze lijst vind je via de academisch personeel vacatures.