Onderzoek

Doctoreren aan het Departement Wiskunde van de Faculteit Wetenschappen is sterk verweven met de onderzoeksactiviteiten van het departement. Van kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens en na hun doctoraat brede algemene en zeer uitgebreide specifieke kennis op het gekozen kennisdomein opbouwen. Het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek is een andere vereiste. Doctoreren kan in het Nederlands en in het Engels.

De Antwerp Doctoral School (ADS) helpt je om het doctoraatsproces tot een goed einde te brengen en bereidt je voor op je verdere carrière.

Overzicht onderzoeksgorepen Departement Wiskunde

Fundamentele wiskunde

De onderzoeksgroep Fundamentele Wiskunde in Antwerpen bestrijkt een breed scala van onderzoeksgebieden, van algebra over geometrie tot analyse. Lees verder...

Toegepaste wiskunde

Het onderzoeksteam van Toegepaste Wiskunde (Applied Mathematics) ontwikkelt, analyseert en implementeert numerieke en wiskundige methoden en algoritmen voor grootschalige simulaties met toepassingen in reële wetenschappelijke, financiële en industriële problemen. De belangrijkste focus ligt op de studie van verschillende soorten multivariate en multidimensionale partiële differentiaalvergelijkingen (PDE's), die van cruciaal belang zijn in de wiskunde en een breed scala aan toepassingsgebieden. Lees verder...