Voorbereiding voor leerkrachten

Ook dit jaar biedt het Centrum voor Nascholing Onderwijs een voorbereidende les aan voor leerkrachten op woensdagnamiddag 27 september 2017:

Huidige evoluties in productie en opslag van elektrische energie - Voorbereiding in de klas van de show " Plasma's . Fusie ! Energie ?

  • Deze nascholing biedt een update van de achtergrondkennis van de leraar i.v.m. de mogelijkheden en evoluties in het gebied van productie en opslag van elektrische energie. Dr. Ir. Gerard van Rooij, expert van DIFFER, geeft info over de stand van zaken in het onderzoek naar energieopslag in “solar fuels”, naar de directe omzetting van energie uit zonlicht door veranderingen in materialen m.b.v. katalysatoren en nanomaterialen en naar functionele folies ter bescherming van zonnecellen. Dit steeds vanuit de insteek “Efficiëntie is de uitdaging!”. Je krijgt ook update info over de huidige uitdagingen i.v.m. het fusie-onderzoek (ontwikkelingen en materiaalonderzoek). De bedoeling is dat je als leraar zicht krijgt op de mogelijkheden en de evoluties in dit onderzoeksgebied.
  • Deel 2 van de nascholingsnamiddag geeft je praktische info over de organisatie van de show, over de extra activiteiten na de show en over de evenementen in de hal. De extra activiteiten van dit jaar trekken de energieproblematiek ruimer open naar het zinvol inzetten van alle beschikbare energiebronnen. Het maken van een efficiënte mix is de uitdaging! Bij die zoektocht willen we ook leerlingen betrekken. Dr. Jef Ongena is voor de meeste leraren stilaan een bekende. Dr. Erik Langereis, werkzaam bij DIFFER, komt ons tijdens deze nascholingsnamiddag persoonlijk informatie geven over de aanpak van de interactieve energiequiz en over de wenselijke voorbereiding en naverwerking door leerlingen. Aanwezige leraren krijgen nieuw uitgewerkt leerlingenmateriaal mee ter voorbereiding van de twee mogelijke extra activiteiten. Het in voorbije jaren aangemaakte materiaal voor klasgebruik wordt kort vermeld voor de nieuwkomers.
  • In deel 3 van de namiddag bekijken we mogelijkheden om leerlingen onderzoeksopdrachten te geven i.v.m. het bruikbaar maken verscheidene vormen van energie die in de natuur aanwezig zijn: ‘Energy Catchers’!?
Deze nascholing wordt begeleid door Dr. ir. Gerard van Rooij (DIFFER), Rita Van Peteghem (CNO-UA), Dr. Erik Langereis (DIFFER), Guido Giebens (toegepaste ingenieurswetenschappen en industriële vormgeving-UA)

Naar de website van het CNO voor informatie en inschrijving