Voorbereiding voor leerkrachten

Ook dit jaar bood het Centrum Nascholing Onderwijs inhoudelijke vorming aan die nauw aansluit bij de leerstof kernfysica en de show.

I.v.m. energietransities is begin tweede trimester een nascholing voorzien “Maak energieomzettingen bruikbaar”.