Meer weten over kernfusie?

  • Op de website van EuroFusion vind je allerlei materialen (filmpjes, posters, presentaties, animaties, ...) over kernfusie, gratis te downloaden in het Engels en Duits.​
  • Ook op de website van ITER, het wereldwijde onderzoeksproject rond kernfusie, wordt heel wat multimedia aangeboden.

Energie: politieke besluitvorming en wetenschappelijke kennis

In 2015 formuleerde de Europese Vereniging van Fysici (European Physical Society) haar standpunt over een wetenschappelijk verantwoord beleid i.v.m. klimaatvriendelijke elektriciteitsproductie in de volgende 'position paper':

Europees energiebeleid en de wereldwijde vermindering van CO2-uitstoot (.pdf, 1MB)

Over deze publicatie werd ook bericht in de septembereditie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature.