Over kernfusie

 Meer weten over kernfusie?

  • Op de website van JET (Joint European Torus, 's werelds grootste fusiereactor) vind je ook heel wat materiaal (enkel Engelstalig) zoals:
  • Ook op de website van ITER, het wereldwijde onderzoeksproject rond kernfusie, wordt heel wat multimedia aangeboden.

Energie: politieke besluitvorming en wetenschappelijke kennis

In 2015 formuleerde de Europese Vereniging van Fysici (European Physical Society) haar standpunt over een wetenschappelijk verantwoord beleid i.v.m. klimaatvriendelijke elektriciteitsproductie in de volgende 'position paper':

Europees energiebeleid en de wereldwijde vermindering van CO2-uitstoot (.pdf, 1MB)

Over deze publicatie werd ook bericht in de septembereditie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature.