kom jij deze pagina's opfrissen?

wij zoeken studenten met een hart dat klopt voor de duurzaamheid in onze universiteitsgemeenschap...

om samen actie te ondernemen en de olifant in beweging te krijgen...

  • mee aan deze website bouwen is daar één 
  • projecten mee op poten zetten rond mobiliteit en de bereikbaarheid van de campussen (carpoolen voor studenten? deelfietsen? ...)
  • de klimaatweek eind november 2018 mee op poten zetten

 

 

kom jij deze pagina's opfrissen?

Greenoffice UAntwerpen is op zoek naar gemotiveerde medewerkers!

UAntwerpen onderzoekers op de klimaattop in Parijs

D-day op de klimaattop in Parijs. Onder de 50 000 deelnemers was ook een kleine delegatie van UAntwerpen. Kirsten Lucas, Marcel Hanegraaff, Sarah Arras en prof. Jan Beyers interviewden 280 vertegenwoordigers van belangengroepen, regeringen en intergouvernementele organisaties. Zo proberen onze politicologen uit te vissen wie op welke manier macht uitoefent.

Ze worden geschat op 50.000, het aantal deelnemers aan de klimaatconferentie. De 21ste klimaattop was een gebeurtenis van formaat. Geen enkele internationale organisatie stond de laatste decennia zo in de kijker. Het klimaatverdrag raakt aan vele harde belangen en daarom is er de voorbije jaren ook een gigantische lobby-industrie rond ontstaan. Weinig internationale verdragen worden zo gewikt en gewogen door bedrijven, NGOs, regeringen en onderzoeksinstituten allerhande. Het klimaatveld kenmerkt zich door een ingewikkeld kluwen van allerlei tegengestelde belangen. Een geweldig onderzoeksgebied voor politicologen die willen weten wie op welke manier macht uitoefent. Daarom bevond zich onder de 50.000 deelnemers ook een mini-delegatie van de Universiteit Antwerpen. In het kader van het ERC- project iBias interviewde een team van vier onderzoekers – Kirsten Lucas, Marcel Hanegraaff, Sarah Arras, onder leiding van Prof. Jan Beyers – een 280-tal vertegenwoordigers van belangengroepen, regeringen en intergouvernementele organisaties. De interviews richtten zich enerzijds op hoe maatschappelijke belangen trachten de inhoud van het klimaatbeleid te beïnvloeden en anderzijds op hoe beleidsvormers strategisch omspringen met de grote toevloed aan lobbyisten op dit terrein. In de loop van de komende maand zal deze rijke dataset verder worden aangevuld met de resultaten van een websurvey. De eerste analyseresultaten zijn te verwachten in het vroege voorjaar. Meer informatie: jan.beyers@uantwerpen.be en www.ibias.eu.

 

Events
Er zijn momenteel geen activiteiten of nieuwsitems beschikbaar.