Klimaat en onderzoek

Dit is slechts een fractie van het onderzoek dat hier en elders wordt gevoerd.

Aan de Universiteit Antwerpen zijn er veel meer onderzoekers mee bezig dan er hier wordt opgesomd.

Wil je je eigen onderzoek hier zichtbaar bij? Geef een seintje aan de duurzaamheidscoördinator om te proberen het overzicht compleet te krijgen: alle inbreng is meer dan welkom!

UAntwerp Climate Team

UAntwerp Climate Team

Mee bouwen aan het klimaatbeleid van UAntwerpen?

Iedereen is welkom: onderzoekers, personeel en studenten!

Bezoek UAntwerp Climate Team

IMDO: Instituut voor milieu en duurzame ontwikkeling

Het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen is  het interfacultair milieu-instituut van de Universiteit Antwerpen. Het IMDO brengt de milieuexpertise van de UA-onderzoekers en docenten uit verschillende disciplines samen in onderwijs en onderzoek over het leefmilieu en duurzame ontwikkeling.  Het IMDO heeft een uitgesproken interdisciplinaire en transversale focus, en wil een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een milieuvriendelijkere en duurzamere samenleving.

In de opleidingen vind je onder andere het programma postgraduate energy & climate. Voor wie er absoluut het fijne van wil weten!

Global Change Ecology excellence centre

Global Change Ecology excellence centre

Klimaatonderzoek is de core-business van een deel van onze universiteit.

Lees er meer over op hun website.

Onderzoek in eigen huis of elders, een tipje van de sluier

Onderzoek in eigen huis of elders, een tipje van de sluier

Het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit, Curieuzeneuzen, wordt gecoördineerd vanuit UAntwerpen door prof.Filip Meysman, verbonden aan het Global Change Ecology Excellence centre.

Een link zoeken tussen fijn stof, mobiliteit, luchtvervuiling? Onze onderzoeksgroep van de bio-ingenieurs combineert het allemaal... in het artikel van De Standaard vind je het klaar en duidelijk uitgelegd hoe die eerste stapjes werden gezet. Intussen hebben de AIRBEZEN van prof.Roeland Samson al andere regio's van Vlaanderen veroverd.

Binnen EduBron, een onderzoeksgroep van het Instituut voor Onderwijs en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen zit Educatie voor Duurzame ontwikkeling ingebed.

Het klimaatdebat heeft minder wetenschap en meer ideologie nodig. Een stevige stelling die onderzoekers van de Universiteit Antwerpen al in 2014 bepleitten in Knack.

Klimaatsceptici worden gecounterd door onderzoekers van de universiteit Antwerpen, Hans De Boeck (biologie).

Aan de VUB is aan het Institute for European Studies net een publicatie verschenen over Climate and Energy Policy.

Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de ontwerpwetenschappen

Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de ontwerpwetenschappen

Doctoraatsstudent Jeroen De Waegemaeker doet zijn PhD onderzoek naar klimaatadaptatiestrategieën  binnen peri-urbane gebieden.

Zijn onderzoek wordt ondersteund door het ILVO (instituut voor landbouw en visserij),

Prof. Maarten Van Acker is promotor van het onderzoek.

Meer informatie vind je op de website.

 

Bij ontwerpwetenschappen deden ze een summer school over klimaatverandering!

Bij ontwerpwetenschappen deden ze een summer school over klimaatverandering!

Tijdens de zomer van 2015 organiseerden ze bij de een summer school volledig gefocust op de klimaatverandering: Shifting climates, redesigning landscapes

In het videoverslag zie je dat er heel wat internationale en lokale belangstelling was.

Bookboon-cursussen

Bookboon-cursussen

via Bookboon kan je interessante boeken gratis downloaden om ook je klimaatkennis op te krikken.
Hierbij alvast de link, zoek zeker de boeken van Geert Potters (Hogere Zeevaartschool), Clifford Jones, Peter Moir, Harry Van Veen - dan ben je op de goede weg.
Zowel bij het onderdeeltje "engineering" als bij "natuurwetenschappen" vind je een aantal interessante titels.