En toen was er ...In april 2017 kwamen enkele medewerkers en studenten van UAntwerpen tijdens een brainstorm bij elkaar omdat de nood groot was om duurzaamheid structureel zichtbaar(der) te maken aan UAntwerpen. Er werd geconcludeerd dat de tijd rijp was voor het oprichten van een Duurzaamheidsnetwerk aan UAntwerpen. We werken daarbij met het model van GreenOffice Movement.

In oktober 2018, na processen van goedkeuring en gedragenheid binnen de universitaire gemeenschap, inclusief het vinden van budgetten, werden vier jobstudenten aangeworven om deze GreenOffice vorm te geven.

GreenOffice UAntwerpen, fungeert als een duurzaamheidsnetwerk, faciliteert bestaande duurzaamheidsinitiatieven en empowert de universitaire gemeenschap om meer te doen op het vlak van duurzaamheid.  Het ontwikkelt eigen projecten om duurzaamheid te integreren in bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. GreenOffice focust vooral op studenten en eigen personeel.

Doelstellingen

Doelstellingen

  • Vergroten van de zichtbaarheid van duurzaamheid om aan studenten, medewerkers en externe partijen het belang hiervan te tonen en aan te geven welke initiatieven reeds bestaan..
  • Versterken van de samenwerking tussen bestaande initiatieven en actoren om door synergieën meer en vooral betere projecten op te zetten. 
  • Vinden van extra capaciteit om meer tijd voor coördinatie en kennisuitwisseling te creëren.
  • Maken van link tussen bottom-up initiatieven en Stuurgroep MVO (en vice versa) om bij het duurzaamheidsbeleid aan te sluiten.
  • Opzetten van een proefproject om studenten de kans te geven de duurzaamheidstransitie van Universiteit Antwerpen te vormen en de betrokkenheid tussen studenten, medewerkers en omgeving en buurt te vergroten.

 

Wat de GreenOffice niet gaat doen:

  • Het Duurzaamheidsnetwerk zal geen opleidingen of cursussen geven. Deze kant van het verduurzamen van de Universiteit Antwerpen wordt reeds ter harte genomen door het departement onderwijs. Mogelijk kan er bij lezingen of filmvertoningen, of als een spreker wordt uitgenodigd wel praktische ondersteuning komen via het Duurzaamheidsnetwerk. Bovendien kan het netwerk de aankondiging van het evenement mee verspreiden, waardoor meer geïnteresseerden bereikt worden.
  • Het Duurzaamheidsnetwerk zal geen onderzoeksgerichte materie aanpakken, dit wordt ondermeer ter harte genomen door (de onderzoeksmanager van) het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en via de huidige leerstoel(en) rond duurzaamheid.
  • Het Duurzaamheidsnetwerk zal geen duurzaamheidsbeleid ontwikkelen zonder inspraak van de Stuurgroep MVO.  Er moet wel een uitwisseling zijn tussen de ervaringen die het Duurzaamheidsnetwerk opdoet en de stuurgroep, eventueel kan in een latere fase een afgevaardigde van het Duurzaamheidsnetwerk deel uitmaken van de Stuurgroep MVO.
  • Technische infrastructurele discussies kunnen enkel gebeuren door (of eventueel in samenspraak met) het Departement Infrastructuur.