*** Deze lezing vindt plaats in het Nederlands ***

Steeds meer komen ecologische vormen van begraving op. Als alternatieven voor de traditionele kist worden onder meer de praktijken van hummusatie en resomatie voorgesteld. Alternatieve kistmaterialen zoals mycelium kunnen de opname van het lichaam in de natuur bevorderen. In deze laatste sessie onderzoeken we de praktische en filosofische ideeën achter ecologische begraafmethodes

Deze avond verwelkomen we Lisa Doeland (EUR en UvA) en Brenda Mathijssen (RUG). De moderatie gebeurt door Evy Kempenaers (journalist). 


Dr. Brenda Mathijssen is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Religie Cultuur en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op innovaties in de menselijke omgang met sterven, dood en rouw in hedendaags Europa. Momenteel werkt zij aan een NWO onderzoeksproject dat de opkomst en betekenis van duurzame uitvaartpraktijken in Nederland in kaart brengt, met bijzondere aandacht voor natuurbegraven en veraarden. Lisa Doeland is filosoof. Ze is verbonden aan de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, waar ze onder meer doceert over de klimaatcrisis, het ondergrondse en de apocalyps. Ze doet promotieonderzoek naar de verschillende en vreemdsoortige manieren waarop we bespookt worden door afval en schrijft met enige regelmaat essays voor onder meer De Groene Amsterdammer, Wijsgerig Perspectief en de Nederlandse Boekengids. Onlangs verscheen van haar hand Apocalypsofie. Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën (2023). Eerder schreef ze samen met Elize de Mul en Naomi Jacobs Onszelf voorbij. Kijken naar wat we liever niet zien (2018).

 

Evy Kempenaers is sociaal en cultureel antropoloog, schrijver/journalist, ceremoniebegeleider en moreel consulent. Ze verdiepte zich in de medische antropologie en meer specifiek in de beleving van ziekte en gezondheid in diverse sociale en culturele contexten. Ze is gepassioneerd door narratieve zorg en rituelen en werkt als levensverhaalschrijver en ceremoniebegeleider. Als vrijzinnig humanistisch consulent is ze verbonden aan het Huis van de Mens, waar ze zich toelegt op gesprekken over existentiële thema’s en zingevingsvragen. Daarnaast schreef ze als journalist reeds tal van artikels en human interest reportages over thema’s zoals afscheid, verlies en rouw.