Spectrumlezing door Peter Thijssen

21 maart - 14.15 uur

Volgens sommigen moet er dringend gezorgd worden voor een beter politieke vertegenwoordiging van de jonge generaties in onze westerse post-industriële democratieën. De jongeren dreigen immers het kind van de rekening te worden in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door belangrijke demografische verandering, mondiale herverdeling en klimaatcrisis. Heeft de stem van de jongeren wel genoeg gewicht in onze oude democratieën? Dit is de belangwekkende vraag waarop Peter Thijssen ingaat aan de hand van recente politiek-sociologische gegevens. Zo onderzoekt hij of de politieke kennis van jongeren groot genoeg is. Hij bekijkt ook in welke mate de oudere generaties zich laten leiden door de belangen van de jonge en nog ongeboren generaties. Tenslotte verkent hij een aantal mogelijke ingrepen om de intergenerationele rechtvaardigheid in de politiek te vrijwaren.

Peter Thijssen

Universiteit Antwerpen - politieke sociologie - media, middenveld en politiek

Hoe en wanneer inschrijven?

Inschrijven gebeurt online.

De inschrijvingen worden enkele weken voor de lezing opengesteld.

Wie zich al eens registreerde voor een Spectrumlezing of ingeschreven is voor de nieuwsbrief, krijgt bericht zodra de inschrijvingen open staan.

Lees alle informatie over inschrijvingen, plaats, duur, bereikbaarheid enz.