Geschiedenis

Al vanaf de eerste promotie farmacie werd de idee geopperd om een oud-studentenvereniging op te richten, om de aan de universiteit gesmede banden niet te verbreken.

In 1980 werd officieel de v.z.w. FARMANT (Farmacie Antwerpen) opgericht. Stichters en voorvechters van dit initiatief waren : Omer Van Schoor (voorzitter), Marc Van Ooteghem (ondervoorzitter), Piet Verhaert (secretaris), Greet Yzewijn (penningmeester, een functie die zij trouwens tot 2000 onverdroten heeft bekleed), Simon Scharpé, Brigitte Baeyens, Leen Groffen, Hugo Neels, Lieven Maus, Johan Beetens, Marie-Claire Coene, Marie Carolina Borms. Onder hun belangeloze inzet ging het 'project' FARMANT van start, en de doelstellingen en manier van werken is tot op vandaag steeds dezelfde gebleven: het contact tussen oud-studenten bewaren door het organiseren van zowel wetenschappelijke als ludieke activiteiten. Als thuisbasis werd gekozen voor de UIA (Campus Drie Eiken), die haar lokalen ter beschikking stelt en die voor de leden allerlei herinneringen oproept.

In 1995 mocht Farmant fier zijn 15-jarig jubileum vieren, samen met de viering van de 20ste promotie Farmacie in Antwerpen. Het werd een grootse happening: eerst een plechtige academische zitting met toespraken van rector, departementsvoorzitter en oud-studenten uit verschillende promotiejaren, opgeluisterd door muzikale intermezzi door Farmantleden Lieven Maus en Claudine Gunzburg. Tijdens de receptie werd een Farmaciefilm uit 1982 getoond waarin de professoren als acteurs fungeren, en konden de genodigden zichzelf, medestudenten en professoren (trachten te) herkennen op de vele tentoongestelde foto's uit de verschillende promotiejaren. Het feest werd compleet met een heerlijk diner en een gezellige after-TD.
Sinds 1995 is FARMANT alleen maar gegroeid. In 2005 vierde farmant zijn 25 jarig bestaan en werd het feestje van 1995 op een spetterende wijze overgedaan. Hierbij werd niet nagelaten om al de aanwezige ex-bestuursleden in de bloemetjes te zetten .

Het mag duidelijk zijn dat Farmacie in Antwerpen niet eindigt met het veelbegeerde diploma. De oud-studentenvereniging is en blijft de ideale manier om de vele opgedane herinneringen levendig te houden!

Een overzichtje van de FARMANT voorzitters tot op heden: Omer Van Schoor,Dirk De Rijdt, Johan Beetens, Guido De Meyer, Wim Borghys, Jens Ceulemans, Jurgen Joossens, Kathleen Deiteren, Seb Van Goethem, Veerle Matheeussen, Lesley Baerts, Gwendolyn Vliegen en Joachim Mertens.