Zowel particulieren, bedrijven of overheidsdiensten kunnen ALLIC steunen door als vriend van ALLIC een financiële bijdrage te leveren. De giften worden uitsluitend aangewend voor onderzoek binnen ALLIC. Elke bijdrage telt: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd…

Vrienden worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten en krijgen korting op voordrachten, congressen en publicaties.

Met een gift vanaf 1000 EUR wordt u een gouden vriend van ALLIC. De gouden vrienden krijgen een jaar lang gratis toegang tot de activiteiten (congressen en voordrachten) en een gratis exemplaar van de publicaties.

Vriend worden van ALLIC? Dit doet u door:

  • uw bijdrage te storten op het rekeningnummer BE 46 7350 0799 7636 van de Universiteit Antwerpen, met vermelding Gift – ALLIC. U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 EUR.
  • een e-mail te sturen naar Riet Van der Plas.

►   ALLIC dankt volgende gouden vrienden voor hun steun:

  • Thierry Vansweevelt
  • Advocatenkantoor Caluwaerts & Uytterhoeven

►   ALLIC dankt volgende vrienden voor hun steun:

  • Alexandre Diercxsens