Public Mental Health

Waarom we doen wat we doen...


In een maatschappij met een optimale geestelijke gezondheidszorg worden psychische klachten op tijd onderkend. Vervolgens is er voor iedereen met psychische noden een goed aansluitend zorgaanbod.

De Leerstoel Public Mental Health streeft naar een optimale geestelijke gezondheidszorg, inclusief preventie, het doorbreken van taboe, het verminderen van stigma en adequate geschakelde zorg.

Het onderzoek van deze leerstoel brengt de psychische zorgnoden en het zorgaanbod in kaart. Vervolgens worden aanbevelingen geformuleerd om het zorgaanbod op de noden af te stemmen.

Verder hebben we aandacht voor de lichamelijke zorg voor mensen met psychische klachten, en het psychisch welzijn van zorgprofessionals.