Side header image

Postgraduaat verpleegkundige in de huisartspraktijk

Profiel

Wat?

Het postgraduaat 'verpleegkundige in de huisartspraktijk' (VIHP) leidt verpleegkundigen op tot tewerkstelling in de specifieke context van de huisartspraktijk. De VIHP ondersteunt huisartsen, op een autonome wijze met de nodige verantwoordelijkheid bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van een patiëntenpopulatie met een complexe en steeds evoluerende zorgvraag die interdisciplinair en transmuraal wordt beantwoord. Deze opleiding situeert zich binnen het veranderende zorglandschap.

Voor wie?

Je beschikt over een diploma van bachelor in de verpleegkunde. Enkele jaren werkervaring is aanbevolen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof en de KMO-portefeuille.