Bij burgerwetenschap - of de vaak gebruikte Engelse term 'Citizen Science' - worden vrijwilligers actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De opdrachten kunnen sterk variëren, van observaties, metingen en berekeningen, over mee communiceren over de resultaten, tot het volledig opzetten en uitvoeren van onderzoek.
Burgerwetenschap kan toegepast worden in diverse disciplines en situaties. Je kan mee op pad gaan om schelpen te tellen of thuis een game spelen en onderzoek naar dementie vooruit helpen. Je transcribeert bevolkingsregisters in het archief of bouwt met je buurt een meetstation.
Het wetenschappelijk resultaat levert inzichten en nieuwe kennis op.

De Universiteit Antwerpen wil heel concreet bruggen slaan tussen de universiteit en de samenleving, van lokaal tot internationaal, en zet al vele jaren actief in op citizen science. Diverse onderzoeksgroepen en wetenschappers namen deel aan bekende en minder bekende citizen science projecten of werkten zelf succesvolle projecten uit. 

Fieldnotes - bijlage bij DeStandaard van 11/03

Universiteit Antwerpen betrekt burger bij onderzoek

Curieuze Neuzen duikt onder - 8/01/20

De geselecteerde projecten van de Vlaamse regering zijn bekend gemaakt

Prijs Raad Dienstverlening 2019 voor de Citizen Science projecten van de Faculteit Wetenschappen

Roeland Samson, Filip Meysman, Sarah Lebeer en Ivan Janssens