Opvoeding

Is jouw kind tussen 2 en 12 jaar oud? 

Dan horen we graag je mening over opvoeding in een internationale opvoedingsenquête.

In de opvoedingsenquête stellen we vragen over:

  • hoe kinderen zich gedragen
  • hoe zeker je je als ouder voelt om om te gaan met de noden van je kind
  • de uitdagingen die het ouderschap met zich meebrengen
  • welke vorm van ondersteuning ouders nodig hebben en op welke manier ze deze ondersteuning willen krijgen

Neem deel aan de enquête 

kinderen


We proberen er elke dag voor te zorgen dat we onze kinderen het beste meegeven, dat ze veilig en geborgen kunnen opgroeien, en dat ze gezond en gelukkig zijn. Toch zal elke ouder toegeven dat het opvoeden van kinderen niet altijd even makkelijk verloopt.

Het is soms een beetje zoeken naar wat voor jouw kind en voor jouw gezin werkt. Deze zoektocht is niet altijd even evident omdat we niet altijd goed weten waar we moeten zoeken naar ondersteuning en/of hulp, of omdat deze ondersteuning niet altijd past bij onze manier van leven.