Informatie over het onderzoek

Dit is een wetenschappelijk onderzoek waaraan naar verwachting ongeveer 1500 Vlaamse ouders zullen deelnemen. Ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar worden voor deze studie gerecruteerd via kinderopvang en kleuterscholen verspreid over Vlaanderen. Ouders worden via mail uitgenodigd om een online enquête in te vullen. Er zullen geen traceerbare persoonsgegevens verzameld worden.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20-30 minuten. 

Deze studie heeft tot doel een beeld te schetsen van hoe jonge kinderen in Vlaanderen slapen en hoe ouders dit thema in hun gezin ervaren. We brengen ook in kaart welke hulplijnen ouders raadplegen en waaraan ze bijkomend behoefte hebben. 

Met de vragenlijst wordt voornamelijk ingegaan op de volgende  aspecten. In de eerste plaats de slapplek en de slaapgewoonten van jonge kinderen op het moment van het onderzoek. Daarnaast hoe ouders hun kind beleven en hoe ze de opvoeding van hun kind op dat moment ervaren. Tenslotte vragen we ook of ouders hulplijnen inschakelen, op welke manier ze die hulp zoenen en wat hun voorkeuren zijn in verband met informatie en hulp over slapen bij kinderen. 

Het einddoel is om te bekijken hoe in Vlaanderen het hulpaanbod voor ouders over slaap bij kinderen geoptimaliseerd kan worden.