Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

De colleges bieden  de deelnemers de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in het migratie- en migrantenrecht.

Het programma van de voorbije edities is terug te vinden in het 'Archief'.

Meer informatie via die Keure.

PROGRAMMA 2020:

Sessie 1: dinsdag 11 februari 2020 - van 13.30 uur tot 17 uur - Ontwikkelingen inzake internationaal vreemdelingenrecht
Voorzitter: Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen

• Recente ontwikkelingen inzake detachering binnen de Europese Unie. Arbeidsmobiliteit na Brexit – Herwig Verschueren, Universiteit Antwerpen
• Het VN-Migratiepact – Ellen Desmet, Universiteit Gent
• Het Europese Migratierecht. Recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Luc Leboeuf, Max Planck Institute for Social Anthropology

Sessie 2: dinsdag 17 maart 2020 - van 13.30 uur tot 17 uur - Ontwikkelingen inzake verblijfsreglementering
Voorzitter: Steven Bouckaert, KU Leuven

• Actualia asielrecht – Ruben Wissing, Universiteit Gent
• Procederen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Luc Denys, Advocatenkantoor DGV-law
• Openbare orde en verblijfsreglementering – Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Marie Ryckaseys, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Vrije Universiteit Brussel

Sessie 3: dinsdag 28 april 2020 - van 13.30 uur tot 17 uur - Ontwikkelingen inzake diverse thema’s
Voorzitter: Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

• Burgerlijke stand en rijksregister – Steve Heylen, Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand
• De koppeling van de toegang tot sociale rechten aan integratie – Steven Bouckaert, KU Leuven
• Discriminatie en racisme – Jogchum Vrielink, Université Saint-Louis Bruxelles

Locatie:
Stadscampus Universiteit Antwerpen - Hof van Liere (Tassis- en Dürerzaal)
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
• Betalend parkeren kan in parkings Sint-Jacob, Sint-Jansplein en Godefriduskaai
• Openbaar vervoer wordt aangeraden.

Onthaal van de deelnemers vanaf 13u.00 met koffie en thee. Een pauze om 15u.30.

Inschrijven: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/9902/leerstoel-migratie-en-migrantenrecht

Contact

die Keure Kleine Pathoekeweg 3
8000 Brugge
Tel. +32 50 47 12 75
Fax +32 50 45 66 54
opleidingen@diekeure.be