Ontstaan Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) werd in 2005 opgericht aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van onderzoekers die gegroepeerd waren binnen het Antwerps Centrum voor Migrantenstudies (ACMS), een interdisciplinair en open forum voor onderzoekers, beleid en middenveld. Hiermee bouwt CeMIS verder op de bestaande onderzoekstraditie binnen de universiteit met betrekking tot migratie en interculturele studies. Missie CeMIS stelt zich tot doel de aanwezige onderzoeksexpertise vanuit verschillende disciplines samen te brengen en zo de complexiteit van migratie en het intercultureel samenleven beter te doorgronden. Het centrum wil inzichten leveren over de impact van migratie en interculturele processen op het alledaagse leven in een geglobaliseerde en diverse samenleving. CeMIS streeft deze maatschappelijke doelstelling na door middel van interdisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en academische vorming, meer specifiek binnen de onderzoekslijnen (1) internationale migratie, (2) integratie en sociale cohesie en (3) migratie en ontwikkeling. Daarnaast biedt CeMIS een open en pluralistisch platform waar diverse actoren zoals universiteiten en hogescholen, overheden en het middenveld, met elkaar in dialoog kunnen treden met het oog op het ontwikkelen en verwerven van wetenschappelijk onderbouwde en beleidsrelevante inzichten over de migratie- en integratiethematiek. CeMIS richt zich specifiek op de academische gemeenschap van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, nationale en internationale onderzoekers in het domein van migratie en interculturele studies, beleidsmakers en organisaties uit het middenveld.