Samenwerking tussen SGS Clinical Pharmacology Unit (SGS CPU) en Vaccinopolis (UAntwerpen) zal de ontwikkeling van nieuwe vaccins en therapiën versnellen

SGS CPU en Vaccinopolis (UAntwerpen) kondigen een eerste samenwerking aan voor ‘human challenge’-onderzoek in Antwerpen.

SGS CPU en Vaccinopolis zijn expertisecentra voor de uitvoering van klinische proeven en beschikken bovendien over de nodige faciliteiten en kennis om CHIM-onderzoek uit te voeren (CHIM: controlled human infection models). Er is intussen een breed draagvlak voor zulke proeven op mensen bij de ontwikkeling van nieuwe therapeutica en vaccins, maar er zijn nog enkele vragen in verband met operationele aspecten, ethiek en regelgeving.

De belangrijkste uitdaging bij CHIM betreft de beschikbaarheid, de bron en de oorsprong van de pathogene stammen, de productie ervan, de kwaliteit ervan en de vrijgavecriteria. Het doel is om na dit project verschillende ‘human challenge’-modellen met hun bijbehorende ‘challenge agents’ algemeen toegankelijk te maken voor beide betrokken partijen.

Bij deze proeven bedoeld om tot nieuwe geneesmiddelen te komen is het van essentieel belang dat de regels en criteria voor de gebruikte stammen en modellen duidelijk vastgelegd worden. Een open dialoog met de verschillende belanghebbenden, waaronder regelgevende instanties, is een absolute voorwaarde voor succes.

SGS CPU en Vaccinopolis hebben een project opgestart om mogelijke beperkingen voor toekomstige ‘human challenge’-proeven te bepalen. De bedoeling is om de verschillende bruikbare organismen en hun respectieve voordelen/hindernissen en huidige status in kaart te brengen in een stappenplan, dat als leidraad kan dienen voor toekomstige besprekingen met de bevoegde autoriteiten, de farmaceutische en biotechnologische industrie, en andere belanghebbenden.

Prof. Pierre Van Damme, het hoofd van Vaccinopolis, zegt: ‘Wij zijn enthousiast over de samenwerking met SGS, die het vertrekpunt vormt voor de standaardisatie van stammen, waarbij het onze ambitie is om de ontwikkeling van nieuwe vaccins en therapeutica te versnellen.’

Dr. Annick van Riel, directeur van SGS CPU, beaamt dit: ‘Deze samenwerking zet Antwerpen op de kaart als CHIM-hub: twee naburige, gerenommeerde organisaties met ultramoderne, complementaire faciliteiten gaan nu samenwerken om overheden en farmaceutische en biotechnologische bedrijven te helpen om beter voorbereid te zijn op een pandemie.’

Dit project wordt gesubsidieerd via het Relanceplan van de Vlaamse Regering.

Over SGS

Als onderdeel van de afdeling Health Science van SGS Belgium nv heeft SGS Clinical Research meer dan 40 jaar ervaring met het aanbieden van klinische onderzoeksdiensten en bioanalytische testen voor klinische proeven van fase I tot IV, met een specialisatie in infectieziekten, ademhalingsziekten en vaccins.

SGS CPU is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe klinische proeven in vroege fasen, waarbij therapeutische geneesmiddelen en vaccins getest worden op gezonde vrijwilligers en kleine groepen patiënten. In de nieuwe faciliteit in Edegem met 110 bedden en een eigen GMP-productie-eenheid worden proeven op mensen uitgevoerd in twee quarantainevleugels (BSL 2, met elk 30 of 16 bedden) en speciale laboratoria.

Over Vaccinopolis

Vaccinopolis is een nieuw gebouw van de Universiteit Antwerpen en heeft een unieke capaciteit van 30 bedden met bioveiligheidsniveau (BSL) 3, waardoor ‘human challenge’-onderzoek met pathogenen zoals COVID-19 mogelijk wordt. Daarnaast heeft het centrum een grote laboratoriumcapaciteit voor BSL 2 en BSL 3, en een ambulante eenheid voor het testen van vaccins.