Inschrijven voor het VACCELERATE vrijwilligersregister

Zoals u weet zijn vrijwilligers onmisbaar in het onderzoek naar nieuwe vaccins en medische innovaties.

Bent u ook geïnteresseerd om in andere Belgische centra deel te nemen aan vaccinstudies? Schrijf u dan in voor het VACCELERATE vrijwilligersregister!

Wat is VACCELERATE?

VACCELERATE is een Europees project, gefinancierd door de Europese commissie, gericht op het versnellen van de ontwikkeling van vaccins. Het doel van VACCELERATE is om een onderzoeksnetwerk op te stellen om de uitvoering van vaccinstudies in Europa te harmoniseren en efficiënter te maken, zodat vaccinontwikkeling versneld kan worden.


Wat is het VACCELERATE vrijwilligersregister?

Het doel van het VACCELERATE vrijwilligersregister is om iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen aan vaccinstudies in Europa, in een gezamenlijke database onder te brengen. Dit kan ervoor zorgen dat de rekrutering voor Europese (COVID-19) vaccinstudies sneller en gemakkelijker kan gaan en dus op zijn beurt vaccinontwikkeling versneld.

Hoe werkt het VACCELERATE vrijwilligersregister voor u?

(Procedure goedgekeurd door de GDPR- en ethische commissie).

  1. U kiest de gewenste taal, het land waarin u woont en hoe ver u bereid bent te reizen naar een centrum/site waar vaccinstudies worden uitgevoerd. De registratie wordt voltooid door het invullen van uw demografische en medische informatie.
    ! U hoeft voor uw deelname dus niet naar het buitenland! Afhankelijk van uw ingestelde reisafstand, kan u terecht voor deelname aan vaccinstudies in verschillende studiecentra in België.
  2. U ontvangt, wanneer u in aanmerking komt voor een bepaalde vaccinstudie, een e-mail met de contactgegevens van de centra die deze studie uitvoeren en die zich binnen het bereik bevinden van de reisafstand die u eerder heeft geselecteerd.
  3. U neemt zelfstandig contact op met het centrum om een afspraak te maken voor deelname of om meer informatie te krijgen over de vaccinstudie.

Uiteraard beslist u steeds zelf of u wil deelnemen aan een voorgestelde studie of niet.