STIG team

Het STIG team, geleid door prof. dr. Evelien Smits, focust zich op de ontwikkeling van nieuwe combinatiebehandelingen met immuuntherapie. Deze behandelingsvorm is erop gericht om het immuunsysteem de nodige wapens te geven om kankercellen te vernietigen. Dit gebeurt enerzijds door het activeren van het immuunsysteem en anderzijds door het blokkeren van de mechanismes waarmee kankercellen aan het immuunsysteem ontsnappen. De beste resultaten zullen hoogstwaarschijnlijk verkregen worden door het combineren van beide pistes en dit onderzoeken we in ons team. Bovendien is ondertussen duidelijk dat bepaalde andere methodes, zoals plasma als geïoniseerd gas, tumorcellen kunnen doden op een manier die het immuunsysteem activeert. Daarom is het interessant om ook combinaties van immuuntherapie met andere behandelingen te onderzoeken.

TACTT team

Het TACTT team, geleid door prof. dr. An Wouters, focust zich op nieuwe, doelgerichte geneesmiddelen die de kankercellen aanvallen en de gewone cellen minder verstoren. De doelgerichte therapieën richten zich selectief op de foutieve genen of eiwitten die bijdragen tot de groei en de ontwikkeling van kanker. Meestal worden deze geneesmiddelen gecombineerd met andere behandelingsvormen. In onze onderzoeksgroep besteden we uitgebreid aandacht aan het verder optimaliseren van deze combinatietherapieën. Daarnaast bestuderen we ook het effect van verminderde zuurstofspanning (hypoxie, een fenomeen dat frequent voorkomt in tumoren) op kankerbehandelingen. Veel voorkomende kankertypes die we onderzoeken zijn onder meer longkanker, darmkanker en hoofd-halstumoren.

TUSC team

Het TUSC team, geleid door dr. Christophe Deben, focust zich op het ontwikkelen van patiënt-afgeleide organoïden of ‘mini-tumoren’ in het lab. Deze organoïden kunnen beschouwd worden als een patiënt in het lab en stellen ons in staat om verschillende behandelingen te testen en op deze manier een behandeling te identificeren die de kankercellen van de patiënt vernietigt. Ons onderzoek is gericht op de ontwikkeling van testen die gebruik maken van geavanceerde microscopen zodat we zeer accuraat de invloed van een behandeling op de kankercellen kunnen testen. Al deze organoïden bewaren we ook in onze organoïden biobank die kan gebruik worden door verschillende kankeronderzoekers voor baanbrekend kankeronderzoek.

TCRU team

Het TCRU (Translational Cancer Research Unit) team, geleid door prof. dr. Peter Vermeulen, richt de aandacht sedert decennia op een drietal onderzoeksgebieden: het inflammatoire borstcarcinoom, de in het bloed circulerende tumorcel en de groeipatronen en bloedvoorziening van metastasen. Het vertalend (‘translational’) onderzoek verbindt ziekenhuis en laboratorium. Concreet betekent dit dat de onderzoekers van TCRU de resultaten bekomen in het laboratorium trachten toe te passen in de kliniek en, omgekeerd, uit waarnemingen bij patiënten nieuwe ideeën voor onderzoek halen. In verband met het inflammatoire borstcarcinoom, een tumor die een ontsteking nabootst en zo vaak laattijdig wordt gediagnosticeerd, is een van de betrachtingen van TCRU om de bevolking en de zorgverleners bewust te maken van deze zeldzame vorm van borstkanker. Het onderzoek probeert daarenboven de snelle verspreiding van het inflammatoire borstcarcinoom in de borstklier en in het lichaam van patiënten te verklaren. TCRU vergelijkt verder metastasen in de lever van dikke darmkanker en borstkanker die zelf nieuwe bloedvaten aanmaken met metastasen die de bestaande bloedvaten van de lever benutten tijdens hun groei. Wellicht vragen deze verschillende groeipatronen van levermetastasen elk een specifieke behandeling.

Oncogenetica team

Het Oncogenetica team, geleid door prof. dr. Ken Op de Beeck, houdt zich bezig met biomerkeronderzoek.


Via dubbele affiliaties van CORE-collega’s werken we ook nauw samen met het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) en het klinische studiecentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Meer info via deze link: https://www.uza.be/over-het-moca