In deze onderzoekscluster bestuderen we stedelijke- en milieuproblemen. We doen dit vaak apart, maar ook steeds meer in hun onderlinge samenhang. Zowel de problematisering van als de oplossing voor ecologische uitdagingen gebeurt steeds vaker in stedelijke context.

Wat stedelijke sociale problemen betreft focust het onderzoek van CRESC zich voornamelijk op armoede, etnisch-culturele diversiteit en immigratie in steden, de politieke economie van (rand)stedelijke ontwikkeling, publieke ruimte en gemeenschapsvorming, stedelijk beleid, participatie, middenveld en burgersolidariteit en huisvesting en woonbeleid. Het onderzoek naar milieuproblemen gaat onder meer over milieuhinder, milieu- en gezondheidsrisico’s, integraal waterbeheer, nucleair afval, (transities in) het energie- en voedselsysteem en duurzaam materialenbeheer.

De interactie tussen de analyse van stedelijke en milieuproblemen gebeurt onder meer in onderzoek over stadsvernieuwing en verstedelijkingsprocessen, het ruimtelijk ordenings- en woonbeleid, milieurechtvaardigheid, risk governance, participatie in kennisproductie en beleidsvorming en duurzaamheidstransities (bv. in stedelijke energie- en voedselstrategieën).

Cluster coördinator: Ilse Loots en Stijn Oosterlynck