Centre for Research on Environmental and Social Change

Visie

CRESC is een onderzoekscentrum dat zich richt op sociologisch onderzoek naar milieu en sociale verandering, in de stedelijke context en in de ruimere leefomgeving.  Dynamieken van in- en uitsluiting, (veranderende) patronen van burgerschap, burgerparticipatie en solidariteit, patronen van mondiale mobiliteit en migratiebeheer en hoe deze het begrip van plaats en gemeenschappen veranderen, sociaal werk, governance van transities, risicobeheersing en de rol van wetenschap, kennis en cultuur in sociale en milieuverandering behoren tot de kern van het onderzoek. Daarbij laten we ons voornamelijk (maar niet uitsluitend) inspireren door inzichten uit de stads- en milieustudies, armoede- en sociaalwerkonderzoek, cultuursociologie en wetenschap- en technologiestudies.

CRESC is een fusie van centrum OASeS en onderzoeksgroep Milieu en Samenleving.

Een uitgebreidere voorstellingstekst is hier te vinden.

 

 

Research cluster coördinatoren

Stad en Milieustudies: Stijn Oosterlynck en Ilse Loots

Sociaal werk en armoedestudies: Peter Raeymaeckers

Wetenschap en Samenleving: Gert Verschraegen en Frédéric Vandermoere