Lopende doctoraatsprojecten

Clemens de Olde, "Planculturen in Nederland en Vlaanderen" - Promotor: Stijn Oosterlynck

Anika Depraetere: "De politieke betekenis van sociaal werk praktijken en de implicaties voor professioneel handelen" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Joke Vandenabeele

Joaquin de Santos Barbosa: "A Neo-Gramscian Comparative Analysis of National Urban Policies in Western European Countries" - Promotor: Stijn Oosterlynck

Ariadne Driezen: "Moslimidentiteiten uitgedaagd. Symbolisch grenswerk en de Islam in Vlaanderen" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Noel Clycq

Natalie Guillen: "Participatory water management in Pucarani (Bolivia)" - Promotor: Ann Crabbé i.s.m. Marc Craps en Eric Roth

Dirk Holemans: "De commons als hedendaagse Polanyiaanse tegenbeweging van emancipatorische economische herinbedding" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Tine De Moor

Athar Jaber: "Sculpture and the manifestation of violence" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Ria De Boodt

Thomas Kuyper: "Transforming urban metabolism through community-based agriculture?" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Ingrid Moons

Fatima Laoukili: "Het etnisch cultureel middenveld in Vlaanderen van naderbij bekeken" - Promotor: Stijn Oosterlynck

Glenn Lyppens: "Collectieve woonvormen: de betekenis en gebruik van de architectonische ruimte als sociale ruimte" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Tom Coppens

Laura May: "Suburban place making in Antwerp (1860-1940)" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Ilja Van Damme

Axelle Meyermans: "Imagining the future: Competing socio-technical imaginaries of long term nuclear waste governance in Belgium" - Promotor: Anne Bergmans

Bert Morrens: "Sociale ongelijkheid en milieugezondheid in Vlaanderen – Welke early warnings vanuit de humane-biomonitoring?" - Promotor: Ilse Loots i.s.m. Frédéric Vandermoere

Elise Schillebeeckx: "Socio-spatial resilience in the face of internation migration flows" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Pascal De Decker

Elias Storms: "Schuld en invordering: een economisch sociologisch perspectief op betalingsverplichtingen" - Promotor: Gert Verschraegen

Ewoud Vandepitte: "A sociology of Hope: transition narratives and interaction rituals in the climate justice movement" - Promotor: Frédéric Vandermoere i.s.m. Ilse Loots

Elisabet Van Wymeersch: “The political contestation of urban development: a post-foundational political approach” - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Thomas Vanoutrive

Jana Verstraete: "De onderkant van de woonmarkt" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Pascal De Decker

Wim Wauman: "Making Waves: A Play with Arts and Crafts" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Ria De Boodt