• Joelle Badran: "Intersectional coalitions for solidarity with refugees in rural and urban settings." - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Sawitri Saharso (Universiteit Voor Humanistiek). 
 • Didier Boost: "Samenwerking tussen sociaalwerk en gezondheid: een realist evaluatie studie" - Promotor: Peter Raeymaeckers i.s.m. Edwin Wouters

 • Aaron Brusseel: "The effectiveness of non-profit advocacy strategies: an experimental vignette study" - Promotor: Peter Raeymaeckers i.s.m. Bram Verschuere (UGent)

 • Bart Caron: "Grondslagen, kenmerken en voorwaarden van een progressief cultuurbeleid " - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Pascal Gielen

 • Bjorn Carré: "Looking beyond advocacy? A mixed-method analysis of nonprofit organizations’ political role" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Peter Raeymaeckers en Bram Verschuere (UGent)
 • Anton Cotteleer: "Een onscherp aftasten" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Ria de Boodt
 • Hanne Dallenes: "Contextualizing the green gap: public concerns, energy preferences, and energy consumption in Europe" - Promotor: Frédéric Vandermoere i.s.m. Gerlinde Verbist
 • Eline De Jong: "Nurturing solidarities in diversity in social enterprises", promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Yuri Kazepov (Universität Wien) 
 • Harm Deleu: "The support of hidden homeless people by informal actors in Brussels" - Promotor: Mieke Schrooten
 • Clemens de Olde: "Planculturen in Nederland en Vlaanderen" - Promotor: Stijn Oosterlynck
 • Joaquin de Santos Barbosa: "A Neo-Gramscian Comparative Analysis of National Urban Policies in Western European Countries" - Promotor: Stijn Oosterlynck
 • Silke De Troyer: "Solidarity and religion: co-creating complementary forms of solidarity through action research" - Promotoren: Griet Roets (UGent), Stijn Oosterlynck en Peter Raeymaeckers
 • Lise Dheedene: "Religion and solidarity in a post-secular context" - Promotor: Patrick Loobuyck i.s.m. Stijn Oosterlynck
 • Ariadne Driezen: "Multiple identity constructions and religious symbolic boundary work among youth in the super-diverse context of Antwerp" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Noel Clycq
 • Sara Elloukmani: "Een kritisch perspectief op diversiteit in non-profit organisaties" - Promotoren: Peter Raeymaeckers en Stijn Oosterlynck

 • Natalie Guillen: "Participatory water management in Pucarani (Bolivia)" - Promotor: Ann Crabbé i.s.m. Gert Verschraegen

 • Dirk Holemans: "De commons als hedendaagse Polanyiaanse tegenbeweging van emancipatorische economische herinbedding" - Promotor: Stijn Oosterlynck
 • Athar Jaber: "Sculpture and the manifestation of violence" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Ria De Boodt
 • Imane Kostet: "Meervoudige identiteiten en gedeelde gevoelens van verbondenheid? Een kwalitatieve longitudinale analyse van identiteitsvorming bij kinderen in een superdiverse stad" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Noel Clycq
 • Thomas Kuyper: "Transforming urban metabolism through community-based agriculture?" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Ingrid Moons
 • Fatima Laoukili: "Het etnisch cultureel middenveld in Vlaanderen van naderbij bekeken" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Gert Verschraegen
 • Sarah Maes: "Mapping religious and faith-based forms of local support" - Promotoren: Peter Raeymaeckers en Mieke Schrooten i.s.m. Bert Broeckaert (KU Leuven)
 • Elien Mathys: "Over leren en verantwoording: evaluatie van sociaalwerkpraktijken" - Promotor: Peter Raeymaeckers

 • Bert Morrens: "Sociale ongelijkheid en milieugezondheid in Vlaanderen – Welke early warnings vanuit de humane-biomonitoring?" - Promotor: Ilse Loots i.s.m. Frédéric Vandermoere

 • Gaëlle Mortier: "Buddy-werkingen met nieuwkomers als nieuwe pijler in het inburgeringstraject" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Peter Raeymaeckers
 • Giovanni Penna: "Outsourcing family visa processes: the role of non-state actors in migration border management" - Promotor: Milena Belloni

 • Mandy Paauw: “SOLidarity in climate change Adaptation policies: towards more socio-spatial justice in the face of multiple RISks” – Promotor: Ann Crabbé i.s.m. Frédéric Vandermoere

 • Loubna Ou-Salah: "Environmental migration and displacement: A qualitative comparative study on the perspectives of first generation migrants from Democratic Republic of the Congo, Morocco, Syria and Somalia living in Belgium" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Lore van Praag
 • Arne Saeys: "Governing urban diversity. Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today's hyper-diversified cities" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Stijn oosterlynck
 • Ona Schyvens: "Promoting the participation of migrants in the design and implementation of integration policies" - Promotor: Stijn Oosterlynck
 • Pascal Sundi Mbambi: "Capacity Development as Strategy for a Human Rights-Based Approach to Development (HRBAD): the need for a reconceptualization. A case study of the DRC-UNICEF Sanitised Villages Programma in Bas-Fleuve" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Koen de Feyter
 • Joni Van Damme: "Identifying frictions and potentialities of faith-based forms of solidarity in their relationship with welfare state standards" - Promotoren: Stijn Oosterlynck, Mieke Schrooten en Patrick Loobuyck.
 • Martha Van den Bergh: "Networks of volunteers and paid staff: A mixed method analysis on network positions, structure and effectiveness" - Promotoren: Peter Raeymaeckers & Sarah Dury
 • Ewoud Vandepitte: "A sociology of Hope: transition narratives and interaction rituals in the climate justice movement" - Promotor: Frédéric Vandermoere i.s.m. Ilse Loots
 • Aart van der Maas: "Culturele Commons voor een inclusieve stad: een Onderzoek naar de Utrechtse wijkcultuurhuizen en cultureel inclusieve collectieven" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Pascal Gielen
 • Bregje Van Deun: "Super divers en super eclectisch? Een cultuursociologisch onderzoek naar de alledaagse muzikale praktijken van jongeren in een superdiverse stedelijke context" - Promotor: Gert Verschraegen i.s.m. Walter Weyns
 • Laura van Raemdonck: "Adopting the Capability Approach for reviewing social services in South Africa and Belgium: Insights from a social justice perspective" - Promotor: Peter Raeymaeckers
 • Jana Verstraete: "De onderkant van de woonmarkt" - Promotor: Stijn Oosterlynck i.s.m. Pascal De Decker
 • Peter Vervoort: "Groene ruimte in relatie tot gezondheid" - Promotoren: Ilse Loots, Frédéric Vandermoere i.s.m. Ann Pisman (AMRP -UGent)