Milieu-ecologie en Toegepaste Microbiologie (ENdEMIC)

Deze groep focust op (1) monitoring van luchtkwaliteit en bioremediatie van luchtverontreiniging door planten en de fyllosfeer bacteriën en (2) meer inzicht creëren in de modulerende rol van omgevingsmicro-organismen en luchtverontreiniging op menselijke gezondheid.​​