Laboratorium voor Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie

Onze onderzoeksgroep vertrekt vanuit een gedeelde passie voor gunstige micro-organismen en hun potentieel om de gezondheid van mens en milieu te verbeteren. We gebruiken ecologische en moleculair-mechanistische benaderingen en richten ons op het identificeren van micro-organismen die positief kunnen bijdragen aan de gezondheid van hun gastheer, evenals aan de kwaliteit van het milieu. We gebruiken geavanceerde microbiologische, moleculaire, bio-informatische en immunologische technieken om de cruciale soorten, genen, moleculen en gastheer-biomarkers die betrokken zijn bij deze gunstige mechanismen te begrijpen. Hoewel lactobacillen een belangrijke focus van ons onderzoek zijn, breidt onze portefeuille zich uit, gedreven door de interesse van ons team en de samenleving. We streven naar een breed scala aan onderzoek, van fundamenteel tot toegepast, door wereldwijd samen te werken met academici, clinici en andere belanghebbenden om een positieve impact op de samenleving te creëren. Daarnaast zijn we toegewijd aan wetenschapscommunicatie en burgerwetenschap, met onderzoek naar (gezondheids)problemen in stedelijke context, vrouwen- en kindergezondheid. Dit omvat het bestuderen van het microbiële ecosysteem in de vagina, luchtwegen, huid, (gefermenteerd) voedsel, in stedelijke en natuurlijke omgevingen, en op landbouwgewassen en -dieren.