INFO EXPERIMENT

De onderzoeksgroep Neuro-economie aan de Universiteit Antwerpen zoekt vrijwilligers om deel te nemen aan een MRI studie rond besluitvorming. Deze studie wordt financieel vergoed aan de vrijwilligers.

De studie zelf zal een kleine 60 minuten duren, en zal plaatsvinden in het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem) tijdens de weekends van 10 & 11 december en 17 & 18 december 2016.

Indien je geïnteresseerd bent om deel te nemen, gelieve onderstaande informatie grondig door te nemen en de drie online vragenlijsten in te vullen (± 10 min). Deze vragenlijsten staan ter beschikking via de knop op deze pagina. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de geselecteerde vrijwilligers om een sessie vast te leggen.

 

Informatie experiment:

Doel en beschrijving van de studie
De studie wordt uitgevoerd in het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, onder leiding van Loren Pauwels, Prof. Dr. Carolyn Declerck en Prof. Dr. Christophe Boone, in samenwerking met het Departement Radiologie onder leiding van Prof. Dr. Paul Parizel.

De studie zal een kleine 60 minuten duren. Gedurende ongeveer 30 minuten van het experiment zal je plaatsnemen in de MRI scanner. Hierbij zal je voor de beeldvorming zo stil mogelijk onder de scanner moeten liggen, en een deel van de tijd zal je ook een beoordelingstaak onder de scanner uitvoeren.

In totaal zal je twee taken uitvoeren:

  1. een creativiteitstaak in een werkgroep met één andere, anonieme, persoon;
  2. het beoordelen van puntenverdelingen tussen jezelf en de andere persoon.

Belangrijk is dat al jouw beslissingen tijdens dit experiment volledig anoniem zijn. Noch jij, noch de andere deelnemers weten met wie ze spelen.

Voor jouw deelname word je financieel vergoed op de dag van het experiment: € 30 show-up-fee plus jouw verdienste tijdens de experimentele taken (tussen € 0 en € 19).

Vrijwillige deelname
Je neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie en behoudt op elk moment het recht om je, zonder enige nadelige gevolgen, terug te trekken uit de studie. Je hoeft geen reden aan te geven voor het intrekken van jouw toestemming tot deelname.

Exclusiecriteria
Om deel te nemen moet je:

  • tussen de 18 en 30 jaar zijn;
  • Nederlandstalig zijn;
  • in goede fysische en mentale gezondheid verkeren;
  • geen neurologische voorgeschiedenis hebben;
  • er zeker van zijn dat je niet zwanger bent;
  • niet aan claustrofobie lijden;
  • geen pacemaker, metalen hartklep, metalen splinter, piercing of andere metalen voorwerpen (bijvoorbeeld draadjes aan de tanden, hechtingen,..) in het lichaam hebben.
  • Het MRI screeningsformulier op de website ingevuld hebben (deze vragenlijst vul je later in via deze site).

Risico’s en ongemakken
MRI is een techniek die courant in ziekenhuizen als een diagnostische tool wordt gebruikt, en ze wordt algemeen als veilig beschouwd. Je moet echter kunnen bevestigen dat je geen metaal in of rond jouw lichaam hebt en (voor vrouwelijke deelnemers) zeker weten dat je niet zwanger bent. Zwangerschapstesten zullen ter plaatse beschikbaar worden gesteld en het afnemen van deze test is vrijwillig.

Verwerking resultaten en anonimiteitsgarantie
Uitgezonderd bij de inschrijving en het ondertekenen van het toestemmingsformulier zal jouw naam niet gebruikt worden in deze studie. Jouw naam wordt gekoppeld aan een code, dewelke jouw naam vervangt in de verwerking van de resultaten. De verkregen data zal niet gedeeld worden met personen buiten de onderzoeksgroep. Op deze wijze wordt volledige anonimiteit gegarandeerd.

De deelnemer heeft het recht van inzage met betrekking tot de gegevens die over haar/hem persoonlijk verzameld werden.

Het doel van dit onderzoek is niet medisch van aard, en het heeft niet de bedoeling diagnostisch te zijn. Mocht er echter toevallig een opvallende afwijking waarneembaar zijn, vragen wij jou de toelating om dit door te geven aan de huisarts.

Commissie voor ethiek
Deze studie is beoordeeld door een onafhankelijke commissie voor ethiek, nl. de Adviescommissie medische ethiek van het UZA, die een gunstig advies heeft gegeven op  11 januari 2016.

Contactpersonen in geval van vragen in verband met de studie
Indien je vragen hebt over het onderzoek, nu, tijdens of na jouw deelname, kan je contact opnemen met:

Hoofdonderzoeker:

Loren Pauwels
Faculteit TEW
Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Loren.Pauwels@uantwerpen.be

Diensthoofd Medische Beeldvorming:

Prof. Dr. Paul Parizel
Faculteit Geneeskunde
Universitair Ziekenhuis Antwerpen,
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Paul.Parizel@uza.be

Als je je kandidaat wilt stellen voor deze studie, druk op de knop om de vragenlijsten in te vullen.