Lopende experimenten gedrag- en neuro-economie

Gedrag is complex. Hoe mensen keuzes maken en beslissingen nemen wordt bepaald door een samenspel van cognitieve vaardigheden en emoties om tegemoet te komen aan zowel sociale behoeftes en eigenbelang.  

Klassieke economische modellen voor het keuzegedrag van mensen houden weinig rekening met individuele verschillen of subtiele contexteffecten, zoals het kader waarin een beslissing genomen wordt. Onderliggende drijfveren worden vaak achterwege gelaten in economische modellen omdat deze tot enkele decennia geleden niet observeerbaar waren.  De neuro-economie  is een nieuw en groeiend onderzoeksdomein dat tracht met fysiologische metingen en medische beeldvormingstechnieken deze “black box” van het besluitvormingsproces te openen.  

Het doel van onze laboratoriumexperimenten is om dankzij recente inzichten en nieuwe technieken in de gedragseconomie, psychologie, en neurowetenschappen hypothesen te toetsen rond de plasticiteit van gedrag. Hoe afhankelijk is gedrag van incentives, sociale omstandigheden en persoonlijkheid?  En vooral, waarom wijkt gedrag zo vaak af van wat we rationeel, wenselijk, of normaal achten?