'De eenen kijvage is soo ras niet gedaen, of de andere die vanght weer aen' : bejaarde vrouwen en maatschappijkritiek in het Nederlandstalige komische toneel

Bron
Jaarboek de Zeventiende Eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief / Baar, de, Mirjam [edit.]-p. 75-90
Auteur(s)

Mäzene in der mittelniederländischen Literatur: Versuch einer Bestandsaufnahme

Bron
Mäzenaten im Mittelalter aus europäischer Perspektive: von historischen Akteuren zu literarischen Textkonzepten / Bastert, B. [edit.]; et al.-p. 201-221
Auteur(s)

To content the continent. The Dutch narratives 'Merlijn' and 'Jacke' compared to their English counterparts

Bron
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde - ISSN 0040-7550-133:2 (2017) p. 83-108

The face of The Golden Compasses : a portrait of Christophe Plantin attributed

Bron
De gulden passer - ISSN 0777-5067-1 (2017) p. 133-143
Auteur(s)

'Uitgevers zijn tragische mensen' : over de biografieën van Emanuel Querido, Geert van Oorschot, Johan Polak en Rob van Gennep, makelaars in boeken

Bron
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis - ISSN 1381-0065-24 (2017) p. 251-265
Auteur(s)

Cyriel Buysses kritiek van de Vlaamse Beweging of de politieke betekenis van de roman 'n Leeuw van Vlaanderen (1900)

Bron
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging - ISSN 0774-532X-76:1 (2017) p. 5-59
Auteur(s)

Visualising literary heritage : a viable approach? The case of the Panpoëticon Batavûm (17721780)

Bron
Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage - ISSN 2212-0548-4 (2017) p. 49-58
Auteur(s)

'Moeten verstaanbaar blijven'. De genese van de registervariatie in Claus' De verwondering (1962)

Bron
Spiegel der letteren - ISSN 0038-7479-58:2 (2016) p. 215-248
Auteur(s)

Guilielmus Bolognino's Den Gheestelijcken Leeuwercker : the collected songs of a counter-reformation vhampion

Bron
Identity, intertextuality, and performance in early modern song culture-p. 94-117

Schamoteren met de grote woorden. Registervariatie in Hugo Claus: De verwondering (1962)

Bron
Internationale neerlandistiek - ISSN 1876-9071-55:1 (2016) p. 53-71
Auteur(s)
    Wendy Lemmens