Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden

Visie

Het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) is een onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen. Het ISLN richt zich op de Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen tot nu. Specifieke aandacht gaat naar boekgeschiedenis, meertaligheid en de maatschappelijke context van literatuur.

Het ISLN biedt onderdak aan de documentatiecentra rond Louis Paul Boon en Hugo Claus en werkt structureel samen met andere instellingen in en rond Antwerpen die actief zijn met literair erfgoed, met name Ruusbroecgenootschap, ReynaertgenootschapErfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Museum Plantin-Moretus en Letterenhuis.