Gaming: educatief aanbod

Gaminggids Let the games begin! is opgesteld voor ouders met kinderen tussen 6 en 18 jaar.

Je vindt een antwoord op vragen als:

  • Hoe kies je een geschikte game?
  • Wat doe je als je kind te vaak games speelt?
  • Wat doe je als iemand hem of haar lastigvalt in een game?
  • Hoe reageer je op reclame in games?
  • Wat doe je als je kind onbewust geld uitgeeft in games?
  • Wat als je kind graag games speelt waar veel geweld in voorkomt?
  • Hoe reageer je als jouw kind zijn of haar wachtwoord doorgeeft?
  • Wat doe je als jouw kind zijn of haar persoonlijke gegevens moet ingeven?

Meer informatie over de brochure.

Mediawijs gamen

Ook een uitgebreidere praktijkgids met meer achtergrondinformatie werd opgesteld.

In deze gids willen we de feiten van de mythen en de hypes onderscheiden. Je taak als ouder, leraar, jeugdwerker of andere begeleider van jongeren, zal er vooral uit bestaan om met jongeren op een open en positieve manier over gaming en bepaalde gebeurtenissen te praten. We geven in deze gids dan ook enkele tips om samen met kinderen en jongeren deze ‘mediawijze’ gesprekken te voeren. We vertrekken hierbij steeds vanuit een positieve instelling, met respect voor de interesses van jongeren. 

In het eerste deel focussen we daarom op enkele praktische aspecten die je in overweging kan nemen wanneer je een game koopt. Wetenschappelijk onderzoek heeft verder uitgebreid aangetoond dat games jongeren kunnen stimuleren om te leren. Daarom bieden we een overzicht van praktische tips voor leraren, jeugdwerkers of ouders die met een game in de klas, de jeugdbeweging of thuis aan de slag willen gaan. Daarna zoomen we in op verschillende typen reclame die in games verwerkt kunnen zijn. We staan stil bij advergames en in-gameadvertising. De subtiele verschillen tussen beide reclamevormen komen aan bod evenals de doelen die bedrijven hiermee willen bereiken. We bespreken hoe men kinderen en jongeren hiervan bewust kan maken en sluiten dit deel af met concreet advies en enkele tips om hierrond gesprekken in gezins- of klasverband te voeren. Vervolgens focussen we op twee thema’s die regelmatig in de media aan bod komen en vaak voor ophef en stevige discussies zorgen: geweld en verslaving. Wat geweten is uit wetenschappelijk onderzoek over deze gevoelige thema’s, komt eerst aan bod. Daarna focussen we op concrete tips om met jongeren te praten over geweld dat in sommige games aan bod komt. Ook staan we stil bij welke tekens kunnen wijzen op een eventuele overmatige gamingactiviteit. Aansluitend behandelen we vormen van agressie die tussen gamers kan plaatsvinden en kunnen leiden tot cyberpesten. In het laatste deel van de gids verwijzen we naar websites en organisaties waar u terecht kan voor bijkomende informatie en advies.