MIOS medewerkers hebben onder meer meegewerkt aan educatieve filmpjes, gidsen, online artikels, lespakketten, boeken, adviezen, ... omtrent (het belang van) reclamewijsheid bij jongeren. Dit is een uitermate belangrijk thema gezien de digitalisering en de online wereld waarin jongeren veel tijd doorbrengen.

Jongeren, sociale media-advertenties & privacy

Slechts één op de vier jongeren beseft dat sociale netwerksites persoonlijke informatie doorspelen aan bedrijven. MIOS lanceerde ter gelegenheid van Safer Internet Day een filmpje om jongeren uit te leggen hoe ze die reclame kunnen herkennen, met de bedoeling dat ze in de toekomst meer stilstaan bij hun online gedrag.

Lees meer

Informatie over de soorten online reclame en de omgang van jongeren hiermee:

In het kader van onder meer het SBO project AdLit (advertising literacy) en samenwerkingen met Mediawijs, werden de volgende gids en online artikels opgesteld:

Lespaketten reclamewijsheid

In samenwerking met UCLL en PXL werden de volgende lespakketten opgesteld om jongeren op een interactieve manier te laten nadenken over online reclame:

Thema's die aan bod komen:

  • vormen van online reclame
  • spam, phishing
  • reclame op YouTube
  • reclame op Facebook
  • advergames en reclame in games
  • reclame via mobiele media

Observatorium van de Rechten op het Internet (FOD Economie)

Voor het Observatorium werd door leden van MIOS en CRIDS (UNamur) een advies geformuleerd, specifieke tips en ook een boek over jongeren en online marketing: