Cyberpesten is een vorm van pesten via elektronische communicatiemiddelen. Sinds 2005 wordt bij MIOS onderzoek gevoerd naar cyberpesten en gerelateerde online fenomenen, zoals celebrity bashing en cyber dating abuse. De rode draad doorheen dit onderzoek is de focus op hoe individuen online met elkaar omgaan, voornamelijk in negatieve zin, maar ook in positieve (positief omstaandergedrag bij cyberpesten, online prosociaal gedrag, online vriendschappen).

Ons onderzoek is zowel exploratief en beschrijvend van aard, als gericht op het in kaart brengen van verbanden, oorzaken en gevolgen, en het ontwikkelen van interventies om negatief online gedrag tegen te gaan. In onze studies richten we ons vooral op jongeren, maar de laatste jaren onderzoeken we ook online gedrag bij volwassenen en in andere contexten (bv. werk). Ons onderzoek is vaak multidisciplinair van aard (bv. samenwerking met psychologen, gezondheidswetenschappers, computerwetenschappers,…) en we gebruiken een waaier aan verschillende onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Vaak wordt intensief samengewerkt met binnen- en buitenlandse experten in het domein van cyberpesten, maar ook met diverse maatschappelijke actoren. Naast academische valorisatie leggen we sterk de nadruk op maatschappelijke valorisatie.

Ons onderzoek

Het eerste onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen door MIOS vond plaats tussen 2005 en 2008 in door de overheid gefinancierde studies. Deze studies leverden o.a. het eerste representatief cijfermateriaal over cyberpesten bij Vlaamse jongeren op. Vanaf 2008 werd het onderzoek verruimd: er kwamen grote internationale samenwerkingen tot stand (bv. COST-actie) en we bestudeerden cyberpesten meer contextueel aan de hand van sociale netwerkanalyse en grootschalig longitudinaal onderzoek. We zetten onze expertise over cyberpesten verder in voor multidisciplinair basisonderzoek met het oog op het ontwikkelen van evidence-based interventies tegen cyberpesten (in de interuniversitaire projecten van Friendly ATTAC en AMICA). We verruimden ook de blik van slachtoffers en daders van cyberpesten naar omstaanders (getuigen), en van adolescenten naar volwassenen (cyberpesten op de werkvloer).

In ons lopend onderzoek gaan we na hoe vroegere slachtoffers van cyberpesten in het verleden zijn omgegaan met de pesterijen (zogenaamde copingstrategieën) en welke invloed hun ervaringen met cyberpesten gehad hebben. Daarnaast wordt de reeds verworven kennis rond cyberpesten bij jongeren ondertussen toegepast in andere contexten en bij andere populaties, bv. om celebrity bashing te onderzoeken. Bovendien koppelen we in onze huidige projecten over celebrity bashing ook het (fundamentele) onderzoek naar en interventies rond cyberpesten aan (verhalen over) celebrities.

 

Onderzoekers

 • Prof dr. Heidi Vandebosch: cyberpesten, celebrity bashing, online prosociaal gedrag, (narratieve) gezondheidscommunicatie
 • Prof. dr. Michel Walrave: cyberpesten, cyberrelationeel geweld, online privacy
 • Prof. dr. Karolien Poels: interventies tegen cyberpesten en antisociaal online gedrag
 • Prof. dr. Charlotte De Backer: social food studies, social talk, celebrities, celebrity bashing, dating behaviour, interpersonal relations
 • Dr. Sara Pabian: cyberpesten, ICT gebruik, online interacties, adolescenten, longitudinaal onderzoek
 • Dr. Ann DeSmet: cyberpesten bij jongeren, games for health, interventieontwikkeling, meta-analyse
 • Dr. Joris Van Ouytsel: sexting, cyberrelationeel geweld, online seksualiteit, rol van digitale media in romantische relaties, mediawijsheidseducatie
 • Dr. Sara Bastiaensens: omstaanders van cyberpestgedrag, experimenteel onderzoek, online forum-analyses
 • Dr. Sara Erreygers: emoties, adolescentie, prosociaal en antisociaal online gedrag, cyberpesten
 • Dr. Gaëlle Ouvrein: celebrity bashing, cyberpersten, adolescenten, celebrities, roddel
 • Michelle Symons:  just-in-time adaptive interventions, nudging, gezondheidscommunicatie, persuasieve communicatie
 • Anne Vermeulen: on- en offline delen van emoties door adolescenten
 • Karen Verswijvel: online vriendschappen, sharenting
 • Rowan Daneels: digital games, adolescenten en games, meaningful gaming,  (moral) elevation, VR, social robots

Vroegere onderzoekers 

 • Dr. Katrien Van Cleemput: on- en offline communicatie bij adolescenten, Sociale Netwerk Analyse
 • Dr. Kathleen Van Royen: online seksueel grensoverschrijdend gedrag, automatische monitoring op SNS, reflective cues, UX onderzoek, facereader, thinking-out-loud
 • Dr. Ivana Vranjes: emoties, emotion regulation, cyberpesten op het werk
 • Dr. Denis Wegge: cyberpesten bij jongeren, Sociale Netwerk Analyse