Nanogestructureerde en Organische Optische en Elektronische Materialen

Visie

De NANOrOPT (ex-ECM) groep maakt deel uit van het Fysica Departement van de Universiteit Antwerpen.

We onderzoeken een reeks onderwerpen in de fysica van de gecondenseerde materie, zoals moleculaire verbindingen met hoge spin, puntdefecten in materialen met een hoge energiebanden, elektro-optische en niet-lineaire optische moleculen, materialen voor organische elektronica, waaronder fotovoltaïsche cellen, koolstofnanobuisjes en kristallijne nanostructuren. Nieuwe instrumentatie is beschikbaar voor CW en gepulste EPR in de X-band (9,5 GHz) en W-band (95 GHz), hooggevoelige fluorescentie, raman-verstrooiing en gepulseerde laser-experimenten voor tijdopgeloste optische spectroscopie en niet-lineaire optica.