Onderzoek naar de preventieve en curatieve werking van epicatechine op diabetes en complicaties.

Deelnemers gezocht!

Heeft u diabetes type 2?

Bent u tussen 40-65 jaar?

Chocolade eten in de strijd tegen diabetes type 2?

Diabetes vergroot het risico op hart- en vaataandoeningen (bv. beroerte, hartaanval). De positieve effecten van gezonde voeding op het verloop van diabetes zijn reeds lang aangetoond, maar wat deze positieve effecten juist zijn en welke bestanddelen uit onze voeding deze veroorzaken, is nog niet helemaal duidelijk. De onderzoeksgroep NatuRAPT (Natural Products & Food Research and Analysis - Pharmaceutical Technology, Farmaceutische Wetenschappen, Prof. N. Hermans) van de Universiteit Antwerpen doet momenteel onderzoek naar de bestanddelen die aanwezig zijn in plantaardige voedingsmiddelen en die verantwoordelijk kunnen zijn voor deze gunstige effecten. Het doel van deze studie is om de rol van een bepaald voedingsbestanddeel (epicatechine), aanwezig in plantaardige voeding zoals cacao (chocolade), in de behandeling van diabetes type 2 en zijn complicaties te evalueren.

Waarom dit onderzoek?

Van epicatechine, een component die in vele plantaardige voedingsmiddelen zit, waaronder in cacao (chocolade), zijn er reeds verscheidene studies die gunstige effecten aantonen op de insuline gevoeligheid en endotheel dysfunctie (gestoorde werking van bloedvaten om te verwijden, als de bloeddruk stijgt). Een cruciale factor die mee het effect bepaalt, is hoeveel epicatechine wordt opgenomen in het lichaam en onder welke vorm. Hierbij spelen de darmen en de bacteriën die in de dikke darm zitten een belangrijke rol.

In deze studie willen we nagaan hoe epicatechine in de darmen wordt omgezet en opgenomen en wat de gunstige effecten op diabetes type 2 en endotheel dysfunctie zijn.

Waarom deelnemen?

Om waardevol en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek te doen, is het zeer belangrijk dat er voldoende patiënten meedoen. Daarom zijn wij op zoek naar volwassenen met diabetes type 2. Het betreft zuiver wetenschappelijk onderzoek zonder commerciële doeleinden. Deelname is volledig vrijwillig. U kunt zich op ieder moment uit het onderzoek terugtrekken.

Wat houdt deelname in?

Wij vragen u om eenmaal een stoelgangstaal af te nemen en twee vragenlijsten in te vullen.

·         U krijgt de informatie en nodige materialen mee zodat u de afname kunt doen in een vertrouwde omgeving.

·         Er zijn geen extra bezoeken nodig aan het onderzoekscentrum.

Wat zijn de voordelen van deelname?

·         U ondersteunt wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van diabetes type 2 te verbeteren.

·         Uw deelname is cruciaal om de behandeling van diabetes type 2 te optimaliseren.

        

Waarmee moet ik rekening houden?

Deelname houdt eenmalige donatie van een eigen stoelgangstaal in. U krijgt hiervoor de nodige informatie en materialen mee, zodat de afname kan gebeuren in een vertrouwde omgeving.

Daarnaast vragen we om twee vragenlijsten in te vullen die peilen naar uw voedingsgewoonten en of u in aanmerking komt voor het onderzoek.

Wie mag deelnemen?

·         Tussen 40 en 65 jaar zijn

·         BMI tussen 25 en 35 hebben

·         Minstens 2 jaar een diagnose van diabetes type 2 hebben

·         Minstens 3 maanden niet veranderd zijn van medicatie of -dosis

·         3 maanden voor staalname geen antibiotica, probiotica of prebiotica hebben ingenomen

·         Geen maag- en darmziekten hebben

·         Geen veganist of vegetariër zijn

·         Niet roken

·         Niet zwanger zijn of geen menstruatie hebben op het moment van staalname

·         Een normale stoelgang en ontlastingsdrang hebben (ongeveer 1 tot 3 keer per dag, geen diarree of constipatie)

Bij chronisch of acuut gebruik van medicatie of voedingssupplementen, wordt individueel bekeken of u kan deelnemen aan deze studie.

Wie zijn we?

De onderzoeksgroep NatuRAPT (Natural Products & Food Research and Analysis – Pharmaceutical Technology, prof. N. Hermans), in samenwerking met UGent , vakgroep Revalidatiewetenschappen (Dr. J. Stautemas) wil onderzoeken of het innemen van epicatechine, een inhoudsstof die sterk aanwezig is in cacao producten, en/of zijn omzettingsproducten leiden tot een verbetering van de insuline gevoeligheid en endotheel dysfunctie.

Hoofdonderzoekers

·         N. Hermans, PhD, onderzoeksgroep NatuRAPT, Dep. Farmaceutische Wetenschappen, UAntwerpen

·         J. Stautemas, PhD, Dep. Revalidatie Wetenschappen, UGent

Onderzoeker

·         S. De Deken, apr., onderzoeksgroep NatuRAPT, Dep. Farmaceutische Wetenschappen, UAntwerpen

Meer info

kunnenjullieonshelpen@uantwerpen.be

Sofie De Deken: 03/265 27 44

Het onderzoek werd goedgekeurd door het onafhankelijke comité voor medische ethiek verbonden aan UZA/UA. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de Verklaring van Helsinki (versie 2008) ingesteld ter bescherming van personen die deelnemen aan klinische onderzoeken. Alle informatie die verzameld wordt voor deze studie is vertrouwelijk conform de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van de patiënt.