Onderzoek naar olijfextract ter preventie van hart- en vaataandoeningen

Is uw bloeddruk verhoogd?

Speel dan een sleutelrol in onderzoek naar de positieve effecten van olijfextract!

Hoge cholesterolwaarden en een verhoogde bloeddruk vergroten de kans op hart- en vaataandoeningen (bv. beroerte, hartaanval). De onderzoeksgroep NatuRAPT (Natural products and food – Research & Analysis – Pharmaceutical Technology, Farmaceutische Wetenschappen, Prof. N. Hermans) van UAntwerpen en de diensten Cardiologie (Prof. J. Bosmans, Dr. T. Bringmans) en Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten (Dr. A. Verhaegen) van UZA voeren momenteel een gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek naar de effecten van een plantaardig voedingssupplement op bloeddruk. Het doel van deze studie is om de werking van dit supplement in de behandeling van verhoogde bloeddruk te vergelijken met een placebo. Deze studie zal bijdragen aan het inzicht in de behandelingsopties van verhoogde bloeddruk.


Waarom dit onderzoek?

Van specifieke olijfoliepreparaten is bekend dat ze het risico op hart- en vaataandoeningen kunnen verminderen, wanneer zij een hoog gehalte aan polyfenolen bevatten. Zo hebben ze een positief effect op bloeddruk.

In deze studie willen we nagaan hoe goed dergelijke voedingssupplementen werken, m.a.w. of ze bloeddruk op korte termijn kunnen verlagen. Het effect van gestandaardiseerd olijfextract (Tensiofytol®) zal onderzocht worden. Dit voedingssupplement is zonder voorschrift verkrijgbaar in de apotheek.

Waarom deelnemen?

Om waardevol en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek te doen, is het belangrijk dat er voldoende deelnemers meedoen. Daarom zijn wij op zoek naar volwassenen met een verhoogde  bloeddruk. Deelname is volledig vrijwillig. U kunt zich op ieder moment uit het onderzoek terugtrekken.

Wat houdt deelname in?

Elke deelnemer krijgt willekeurig één van deze twee behandelingen gedurende 8 weken:

·        Tensiofytol®

·        Placebo

Aan de start van het onderzoek en na 8 weken wordt nuchter een bloedstaal afgenomen. Op dezelfde tijdstippen vragen wij om enkele vragenlijsten in te vullen en wordt u gewogen en uw lengte, buikomtrek en bloeddruk gemeten (bloeddruk ook na 4 weken). Na afloop kunnen deelnemers die placebo kregen, ook Tensiofytol® uittesten. We vragen om tijdens de studieperiode geen andere behandelingen op te starten (medicatie, voedingssupplementen, dieetaanpassingen, extra lichaamsbeweging, etc.).

Tensiofytol? Placebo?

Tensiofytol® bevat een gestandaardiseerd olijfextract (Olea europaea L.) en kan zo beschermen tegen de schadelijke effecten van cholesterol en een positief effect hebben op bloeddruk. Dit supplement is zonder voorschrift verkrijgbaar in de apotheek.

Placebo bevat geen actieve stof. Een placebogroep is noodzakelijk om het echte effect van het olijfextract vast te stellen.

Wat zijn voordelen van deelname?

  ·        U steunt wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van verhoogde bloeddruk te verbeteren.

  ·        U ontvangt informatie in verband met uw cardiovasculaire gezondheid en bloeddruk.

  ·        U krijgt een boekenbon indien u de studie voltooit.

  ·        Indien na 8 weken blijkt dat u in de placebogroep terechtkwam, krijgt u, indien gewenst, nog Tensiofytol® om thuis uit te testen.

Waarmee rekening houden?

·        Twee bezoeken aan het onderzoekscentrum (UAntwerpen, Campus Drie Eiken, Wilrijk), incl. bloedafname, zijn nodig.

·        De tussentijdse bloeddrukmeting na 4 weken kan doorgaan in het onderzoekscentrum of bij u thuis, indien u dit wenst.

Wie mag deelnemen?

    In totaal zullen 56 deelnemers geïncludeerd worden. U kunt deelnemen als u:

·        Ouder dan 18 en jonger dan 78 jaar bent.

·        Niet rookt

·        Een verhoogde bloeddruk heeft (systolische bloeddruk ≥ 130 mm Hg)

·        Gemiddeld niet meer dan 14 alcoholische consumpties per week gebruikt.

·        Geen chronische ziekte (bv. diabetes, atherosclerose, reumatoïde artritis) of acute ontsteking heeft.

·        Niet zwanger bent of geen wens heeft om zwanger te worden tijdens de studieperiode, en geen borstvoeding geeft.


Wie regelmatig voedingssupplementen gebruikt, kan deelnemen indien inname 10 dagen voor de start van de studie gestaakt wordt.

Wie zijn we?

De Onderzoeksgroep NatuRAPT (Natural products and food – Research & Analysis – Pharmaceutical Technology) van de Universiteit Antwerpen en de diensten Cardiologie en Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten van UZA willen de behandeling van verhoogde bloeddruk verbeteren en voeren daarom dit onderzoek.

Hoofdonderzoeker:  

 • J. Bosmans, M.D., PhD, Cardiologie, UZA

Coördinerend onderzoeker:           

 •  N. Hermans, PhD, onderzoeksgroep NatuRAPT, Dep. Farmaceutische Wetenschappen, UAntwerpen

Onderzoekers:                                

 • T. Bringmans, M.D., Cardiologie, UZA
 • A. Verhaegen, M.D., Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten, UZA
 • S. Lauwers, apr., onderzoeksgroep NatuRAPT, Dep. Farmaceutische Wetenschappen, UAntwerpen

Meer info

olijfstudie@uantwerpen.be

Apr. Stef Lauwers: 03/265 51 34 

Prof. dr. Nina Hermans: nina.hermans@uantwerpen.be

Het onderzoek werd goedgekeurd door het onafhankelijke comité voor medische ethiek verbonden aan UZA/UA. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de Verklaring van Helsinki (versie 2008) ingesteld ter bescherming van personen die deelnemen aan klinische onderzoeken. Alle informatie die verzameld wordt voor deze studie is vertrouwelijk conform de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van de patiënt.