Selectie lezingen 2020-2022

24 februari 2022 - Danël Cupyers: Webinar Brupartners: positieve actieplannen van theorie naar praktijk, "Positieve actie en discriminatierecht"

27 januari 2022 - Jan Blockx: Concorrenze seminar on the role of intent in antitrust infringements, "Possibilities and limits of using intent evidence in antitrust cases"

3 december 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: UERJ, Master’s and PhD Program, "Taxing Corporate Income Seriously" [in Portuguese]

26 november 2021 - Jan Blockx: Ius Commune Conference, "Flexible economic regulation under a liberal worldview: the case of the proposal for a Digital Markets Act"

24 november 2021 - Jan Blockx: IGO Basisopleiding economie voor magistraten, "Mogelijkheden en grenzen van economische analyses voor de rechtspraak"

18 november 2021 - Melissa Vanmeenen: Nieuwe beschermingsvormen tegen marktmacht, "Insolventierecht en mededingingsrecht"

18 november 2021 - Jan Blockx: Nieuwe beschermingsvormen tegen marktmacht, "Clementieprogramma's en kartelschadevorderingen"

18 november 2021 - Valerie Dehaeck: Nieuwe beschermingsvormen tegen marktmacht, "De (draft) Europese Digital Markets Act"

18 november 2021 - Gert Straetmans: Nieuwe beschermingsvormen tegen marktmacht, "Economische afhankelijkheid"

8 oktober 2021 - Jan Blockx: 5th Radboud Economic Law Conference, "The proposal for an EU Regulation on foreign subsidies distorting the internal market: how will it impact corporate mergers and acquisitions?"​

1 oktober 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: UERJ, Master’s and PhD Program, "Excess Profits Taxation: National, Comparative, and Global Perspectives" [in Portuguese]

28 september 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: University of Cape Town Faculty of Law, "Geopolitics of International Tax"

15 juli 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: 1st Online Congress – Taxation and Sustainable Development, Brazil, "Taxing Profits from Environmental Damage"

30 juni 2021 - Jan Blockx: ComplianceNet 2021, "Revaluing the role of intent evidence in E.U. antitrust law"

25 juni 2021 - Daniël Cuypers: ERA-Conference Actual developments Discrimination Law, "Head scarves and religious employers"

27 mei 2021 - Daniël Cuypers: Comparative Perspectives on Duties to Inform in EU and Member States Law (YUFE webinar), "Is it a contract or isn’t it?"

27 mei 2021 - Jan Blockx: Comparative Perspectives on Duties to Inform in EU and Member States Law (YUFE webinar), "Flexible economic regulation under a liberal worldview: the case of the proposal for a Digital Markets Act"

26 mei 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: CBS Interdisciplinary Research Group on Taxation and Fiscal Policy, Copenhagen Business School,"Comparative Perspectives on Tax Challenges Faced by the Global South"​

21 mei 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: University of Rijeka Faculty of Law, "Taxation of the Digital Economy"​

21 mei 2021 - Daniël Cuypers: Platform voor publiek- en privaatrecht Utrecht-KULeuven, "De polsstok van de beginselen van behoorlijk bestuur: export en reflexwerking?"

11 mei 2021 - Daniël Cuypers: Studiedag die Keure-Uantwerpen, Migratie en recht op sociale zekerheid en bijstand, "Menselijke waardigheid als grondrecht"

15 april 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães and A. Christians: Spring 2021 Indiana University Maurer School of Law Tax Policy Colloquium, "The Case for a Sustainable Excess Profits Tax"

15 april 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: III International Tax Law Colloquium, PUC Minas, UFMG and IEFI, "New Rules for the Taxation of the Digital Economy under BEPS (Action 1) and the Prospects for a 2021 Consensus" [in Portuguese]

10 april 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: Brazilian Institute of Tax Law – IBDT, Brazil, "New Pillars of International Taxation" [in Portuguese]​

25 maart 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães and A. Christians: Between Taxes and Tax Incentives: How Tax Systems Can (Better) Integrate Environmental Considerations, University of Lisbon, Oxford University and UCLouvain, "The Case for a Sustainable Excess Profits Tax"

19 maart 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães: UFMG Law School, "Contemporary Challenges to International Tax Law" [in Portuguese]

5 februari 2021 - Jan Blockx en Benoît Durand, Global Competition Law Centre annual conference, "Presentation for the Working Group on Parallel Trade in Pharmaceuticals"

3 februari 2021 - Tarcísio Diniz Magalhães and A. Christians: University of Toronto Faculty of Law, "The Rise of Cooperative Surplus Taxation"

16 december 2020 - Jan Blockx: Ascola UK Competition Law in Isolation Series, "Intent evidence under Article 102 TFEU"

23 november 2020 - Jan Blockx: ERA State aid conference, "Recent case law on 'Advantage'"

27 oktober 2020 - Robby Houben: Research seminar University of Bath, "Keynote - Crypto-assets: catch me if you can"

14 oktober 2020 - Robby Houben: Cyclus Curatoren en vereffenaars, "Vereffening van vennootschappen"

7 oktober 2020 - Melissa Vanmeenen en Charles-Antoine Leunen: Postuniversitaire opleiding Curator-vereffenaar, "Redding van ondernemingen in moeilijkheden - gerechtelijke reorganisatie”

21 september 2020 - Gert Straetmans: Webinar mercantile law section University of Pretoria, “The EU concept of consumer in a digital context”

2 september 2020 - Robby Houben: FinTech Working Group of European Parliament, Keynote speaker

15 mei 2020 - Anne Van de Vijver: "Can IT consultant qualify as PE?"

12 maart 2020 - Sylvie De Raedt: "De digitale informatieuitwisseling door de (fiscale) overheid, privacy en gegevensbescherming?"

8 februari 2020 - Sylvie De Raedt: "Onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal onderzoek"

23 januari 2020 - Gert Straetmans en Beatrix Vanlerberghe: Studiedag Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten, KULeuven, “Bewijs en bewijsproblemen in de richtlijn consumentenkoop en de richtlijn digitale inhoud”

17 januari 2020 - Sylvie De Raedt: "Administratief-fiscale sancties in samenhang met de wet van 5 mei 2019"Geselecteerde lezingen leden onderzoeksgroep 2018-2019

10 december 2019 - Gert Straetmans: Actualia Ondernemingsrecht, Universiteit Antwerpen, Nexus, “Het ondernemingsbegrip en de nieuwe B2B-wetgeving”

29 november 2019 - Robby Houben: European Conference on Tax Advisers Professional Affairs

23 november 2019 - Jan Blockx: Collusion, Algorithms and Competition Law, Fukuoka, "Artificially intelligent collusion caught under EU competition law"

24 oktober 2019 - Robby Houben: Collège Européen des Investigations Financières et de l'Analyse Financière Criminelle, Straatsburg, "Cryptomoneys and blockchain"

21 oktober 2019 - Daniël Cuypers: Seminaires Grands arrêts en matière de handicap, Université Saint Louis Bruxelles, "Handicap et droit au travail"

3 oktober 2019 - Gert Straetmans: Procedural autonomy of the Member States in consumer law cases, University of Ghent, “Is there a case for extending the binding effects of consumer law judgments after the Invitel and Biuro cases of the ECJ ?”

23 september 2019 - Robby Houben: AP Sustrans, Europol, Den Haag, "Cryptocurrencies and money laundering"

28 juni 2019 - Jan Blockx: Ascola conference, Aix-en-Provence, "Revaluing the role of intent evidence in EU antitrust law"

13 juni 2019 - Robby Houben: Collège Européen des Investigations Financières et de l'Analyse Financière Criminelle, Straatsburg, "Cryptomoneys and blockchain"

4 juni 2019 - Robby Houben: CBR, "Het nieuwe vennootschapsrecht"

24 mei 2019 - Skander Bennis: Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Gent, "Consumentenbescherming bij blockchain en smart contracts"

24 mei 2019 - Robby Houben, Michiel De Muynck en Aurélie Hendrickx: Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Gent, "Geautomatiseerd advies ('robo-advies') en bescherming van de financiële consument"

24 mei 2019 - Gert Straetmans en Jan Blockx: Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Gent, "Impact van technologische evoluties op de kwalificatie van onderneming en consument"

21 mei 2019 - Robby Houben: IFE studiedag over nieuw vennootschapsrecht, "Corporate governance in de NV"

11 maart 2019 - Daniël Cuypers: Combatting religious discrimination at the workplace, Trier, "Religious discrimination: an introduction to the debate and its legal framework"

13 december 2018 - Daniël Cuypers: Employment Forum Lunch, Brussel, "Vijf jaar eenheidsstatuut"

8 november 2018 - Daniël Cuypers: Applying EU anti-discrimination law, Thessaloniki, "Religious discrimination at the workplace"

18 september 2018 - Robby Houben: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht - de BV, Gent, "Conflicten in vennootschappen: de geschillenregeling en nietigheden"

18 september 2018 - Jan Blockx: Antitrust populism: Tech giants under scrutiny in the EU and the US, Leicester, "Antitrust beyond economics"

11 september 2018 - Johan Meeusen en Koen Reniers: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht - conflicten en structuurwijzigingen, Antwerpen, "Invoering van de statutairezetelleer en grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen"

11 september 2018 - Jean-Pierre Blumberg: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht - conflicten en structuurwijzigingen, Antwerpen, "Herstructureringen"

11 september 2018 - Philippe Ernst en Beatrice Ponet: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht - conflicten en structuurwijzigingen, Antwerpen, "De geschillenregeling"

11 september 2018 - Robby Houben: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht - conflicten en structuurwijzigingen, Antwerpen, "Het overgangsrecht"

24 juli 2018 - Gert Straetmans: IACL General Congress, Fukuoka, "Information and disinformation of consumers: which way forward"

22 juni 2018 - Jan Blockx: ASCOLA conference "The effects of Digitization, Globalization and Nationalism on Competition Law", New York University School of Law: "Policing price bots: algorithms and collusion"

7 juni 2018 - Robby Houben en Alexander Snyers: Tax Committee van het Europees Parlement, Brussel, "Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion"

23 mei - Robby Houben: Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar, Antwerpen, "Vereffening van vennootschappen en verenigingen buiten faillissement"

22 mei 2018 - Robby Houben: Werkgroep Financieel Recht, Antwerpen, "Krachtlijnen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen"

15 mei 2018 - Robby Houben: Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar, Brugge, "Vereffening van vennootschappen en verenigingen buiten faillissement"

28 maart 2018 - Daniël Cuypers: IGO-FOD-Justitie, Discriminatierecht, Brussel: "Medische discriminatie”

Geselecteerde lezingen leden onderzoeksgroep 2015-2017

 • G. STRAETMANS, CBR, Universiteit Antwerpen, Actualia economisch recht en consumentenbescherming, 28 november 2017.
 • D. CUYPERS, “Discrimination, religion and the workplace”, ERA, Lissabon, 7 november 2017.
 • J. BLOCKX, "Antitrust in digital markets in the EU - Policing pricing bots", Radboud Economic Law Conference, Nijmegen, 9 juni 2017.
 • D. CUYPERS, "Wat is de bijdrage van sociale verkiezingen binnen hogeronderwijsinstellingenvoor de sociale dialoog”, Studiedag “Sociaal Overleg in het Hoger Onderwijs”, ICOR-FOD-WASO, Brussel, 18 mei 2017.
 • D. CUYPERS, “Motivering ontslag en kennelijk onredelijk ontslag”, CBR, Antwerpen, 25 april 2017.
 • G. STRAETMANS, Orde van Vlaamse balies, Brussel, WER en vrije beroepsbeoefenaars, 21 april 2017.
 • G. STRAETMANS, Reclame en gezondheidszorg, Universiteit Antwerpen, 21 februari 2017.
 • G. STRAETMANS, University of Vilnius: Lecture on free movement of EU-citizens, 7 februari 2017.
 • G. STRAETMANS, Visiting professor, City University of Hong Kong, course: Selected topics of commercial law, 25 oktober 2016 - 6 november 2016.
 • D. CUYPERS, “Naar een codificatie van het arbeidsrecht?”, Aux sources du droit social - Sociaal recht, over bronnen en herbronnen, Biennale, Brussel, 21 oktober 2016.
 • D. CUYPERS, “Wie is bang van motivering?”, Employment Forum, Instituut voor Bedrijfsjuristen, Club van Lotharingen, 6 oktober 2016.
 • D. CUYPERS, “Religious discrimination in the case law of the European Courts”, ERA-Seminar voor magistraten, Kopenhagen, 22 september 2016.
 • G. STRAETMANS, Key note speaker, International Consumer Law Conference, University of Pretoria, Misleading commercial practices, consumer information model and the UCPD, 22 september 2016.
 • G. STRAETMANS, Break away session on consumer protection, University of Pretoria, 21 september 2016.
 • G. STRAETMANS, Lecture on directive 2005/29/EC, unfair commercial practices, University of Pretoria, 21 september 2016.
 • G. STRAETMANS, "Dwarsdoorsnede van WER vanuit het perspectief van de consument", CBR-studiedag "Wetboek van Economisch Recht: een dwarsdoorsnede vanuit het perspectief van de onderneming en de consument", 19 april 2016.
 • D. CUYPERS, "Beschäftigte versus Selbständige im belgischen Arbeits- und Sozialrecht", EIAS-Conferentie, Bucerius Law School, Hamburg , 20 februari 2016.
 • G. STRAETMANS, "De aanknopingsfactoren onderneming, vrije beroepsbeoefenaar en consument", studiedag U.Antwerpen & U. Gent "Wetboek Economisch Recht en bescherming consument", 26 november 2015.
 • M. VANMEENEN, "WCO: de Belgische app voor ondernemers in moeilijkheden", Lustrumcongres Kansen en bedreigingen bij herstructurering van ondernemingen met financiële moeilijkheden, Institute for Corporate Law, Governance and Innovation, Maastricht, 20 november 2015.
 • G. STRAETMANS, "30 Years of European Product liability. Bijdrage over Topical issues in defectiveness of products in Europe, 15-18 oktober 2015 (University of Wroclaw).
 • M. VANMEENEN,”Evaluatie van de Wet Continuïteit Ondernemingen”, in De uitdagingen van bedrijven in moeilijkheden, IFE, Antwerpen, 24 september 2015.
 • M. VANMEENEN, “Recente ontwikkelingen inzake insolventierecht”, Europconcept, Meise 20 augustus 2015, Gent, 25 augustus 2015, Antwerpen 27 augustus 2015, Hasselt, 28 augustus 2015.
 • G. STRAETMANS, "Consumer Law Conference (University of Amsterdam). Bijdrage over Misleading commercial practices, fairness and consumer protection, 29 juni tot 1 juli 2015.
 • M. VANMEENEN, “Pre-insolvency arrangements in Belgium”, Re-imagining Rescue, Law School Nottingham Trent University & INSOL Europe Academic Forum, Nottingham, 25-26 juni 2015.
 • M. VANMEENEN, “Business Rescue in Insolvency”, European Law Institute, Vienna, 19-20 maart 2015.
 • M. VANMEENEN, "De rol van de curator in de nieuwe Europese Insolventieverordening", Pro Mandato, Antwerpen, 27 januari 2015.
 • M. VANMEENEN, “De herziening van de Europese Insolventieverordening”, studiedag UA KULeuven Europees burgerlijk procesrecht, Leuven, 12 januari 2015.

 

Geselecteerde lezingen leden onderzoeksgroep 2012-2013

26 januari 2012 - Bruno Peeters, Paneldiscussie : Un nouveau gouvernement, une première réforme fiscale : le point en janvier 2012,  ULG  - Brussel

2 februari 2012 - Anne-Marie Van den Bossche, lezing: Van EEG-Gemeenschappelijke Markt naar EU-Interne Markt – van droom naar daad. Een nieuw regelgevend kader voor de 21ste eeuw, XXXVIIe PUC Willy Delva 2011-2012: Moderne Interne Markt-recht voor de praktijkjurist, Sessie 1, Gent.

6 maart 2012 - Herman Braeckmans, voordracht: Actualia Vennootschapsrecht CBR, Universiteit Antwerpen, Antwerpen.

8 maart 2012 - Herman Braeckmans, voordracht: Actualia Vennootschapsrecht CBR, Universiteit Gent, Gent

20 maart 2012 - Bruno Peeters, Europese Fiscale Studies: Spaarrenterichtlijn, Erasmus Universiteit, Rotterdam

30 maart 2012 - Bruno Peeters, Voordracht voor het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking en Kluwer Opleidingen: de fiscale voordelen en valkuilen van PPS-constructies, ALM Berchem

8 mei 2012 - Herman Braeckmans, voordracht: conflicten in vennootschappen – Unie van Consulaire Rechters – ING, Kouter Gent

11 mei 2012 - Anne-Marie Van den Bossche, lezing: Niet schuldig, wel verantwoordelijk. De toerekenbaarheid van inbreuken op het mededingingsrecht binnen vennootschapsgroepen, Studiemiddag Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, De vennootschapsgroep in de greep van het recht (?), Antwerpen.

11 mei 2012 - Bruno Peeters, Paneldiscussie: Studienamiddag Onderzoeksgroep Onderneming en Recht – De groep in de greep van het recht – Universiteit Antwerpen

11 mei 2012 – Arie Van Hoe, lezing: De vennootschapsgroep en het recht: vrijbuiter of uitgebuit? Naar een geïntegreerde benadering van de vennootschapsgroep in het economisch recht, Studiemiddag Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, De vennootschapsgroep in de greep van het recht (?), Antwerpen.

21 mei 2012 - Bruno Peeters: AMS – Fiscale aspecten van de verzelfstandiging van lokale besturen – cyclus Financieel Management voor Lokale besturen - Antwerpen

6 juni 2012 – Arie Van Hoe, lezing: De overdracht onder gerechtelijk gezag. Juridische en conceptuele knelpunten, Kluwer opleidingen, Sint-Denijs-Westrem

7 juni 2012 - Bruno Peeters : UA- Tiberghien Belastingconferentie

12 juni 2012 – Arie Van Hoe, lezing: De overdracht onder gerechtelijk gezag. Juridische en conceptuele knelpunten, Kluwer opleidingen, Affligem

18 juni 2012 – Arie Van Hoe, lezing: De overdracht onder gerechtelijk gezag. Juridische en conceptuele knelpunten, Kluwer opleidingen, Edegem

29 juni 2012 - Arie Van Hoe, Lezing: The Treatment of Enterprise Groups in Insolvency: Towards a Principles-Based Approach, INSOL Europe Academic Forum, Nottingham Law School, Nottingham

9 juli 2012 - De ruysscher, D., “Introduction: Corporate Law, Comparative Legal History and Methodology”, als voorzitter en coordinator van het panel ‘Corporate law’, The Second Biennial Conference of Comparative Legal History. Definitions and Challenges (Vrije Universiteit Amsterdam), te Amsterdam (NED)

22 augustus 2012 - Anne-Marie Van den Bossche, lezing: Dental tourism and its legal implications, 9th International Congress on Dental Law and Ethics, Leuven.

14 september 2012 - Bruno Peeters, Voordracht voor het Instituut voor  opleiding van magistraten: 50 jaar Brepols

19 oktober 2012 - Bruno Peeters Voordracht voor het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking en Kluwer Opleidingen: de fiscale voordelen en valkuilen van PPS-constructies ,Gent

24 oktober 2012 - De ruysscher, D., “Comparative legal history: a revival”, inauguratie International Francqui Professor Chair Prof. Heikki Pihlajamäki (Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie).

16 november 2012 - Bruno Peeters, CBR – Studienamiddag: Update Personenbelasting – Universiteit Antwerpen

23 november 2012 - De ruysscher, D., “Introduction – droit de devolution (Brabant) and bijleving (Flanders)”, colloquium ‘Inheritance, patrimonial rights and blended families: confronting past and present’ (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Schone Kunsten) te Brussel.

29 maart 2013 - Bruno Peeters, Voordracht voor het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking en Kluwer Opleidingen, de fiscale voordelen en valkuilen van PPS-constructies, Leuven

2 februari 2012 - Anne-Marie Van den Bossche, lezing: “Van EEG-Gemeenschappelijke Markt naar EU-Interne Markt – van droom naar daad. Een nieuw regelgevend kader voor de 21ste eeuw”, XXXVIIe PUC Willy Delva 2011-2012: Moderne Interne Markt-recht voor de praktijkjurist, Sessie 1, Gent.

6 maart 2012 - Braeckmans Herman: Voordracht Actualia Vennootschapsrecht CBR, Antwerpen, Universiteit Antwerpen

8 maart 2012 - Braeckmans Herman: Voordracht Actualia Vennootschapsrecht CBR, Gent

22 maart 2012 - Straetmans Gert, lezing: Recente ontwikkelingen inzake Europees Consumentenrecht, in het raam van de Delva Cyclus over, Gent

11 mei 2012 - Anne-Marie Van den Bossche, lezing: “Niet schuldig, wel verantwoordelijk. De toerekenbaarheid van inbreuken op het mededingingsrecht binnen vennootschapsgroepen”, Studiemiddag Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, De vennootschapsgroep in de greep van het recht (?), Antwerpen.

8 mei 2012 - Braeckmans Herman: Voordracht over conflicten in vennootschappen – Unie van Consulaire Rechters – ING, Kouter Gent

17 mei 2012 - Straetmans Gert, lezing: Globalisation, human rights and the rule of law: welcome and introduction, Chongqing

29 juni 2012 - Van Hoe Arie: “The Treatment of Enterprise Groups in Insolvency: Towards a Principles-Based Approach”, INSOL Europe Academic Forum, Nottingham Law School

22 augustus 2012 - Anne-Marie Van den Bossche, lezing: “Dental tourism and its legal implications”, 9th International Congress on Dental Law and Ethics, Leuven

22 februari 2013 - De ruysscher, D., “Merchants before the Antwerp City Court (c. 1490-c. 1550)”, congres Litiges commerciaux à l’époque pré-moderne: nouvelles approches / New Approaches to the History of Pre-Modern Commercial Justice (Deutsches Historisches Institut), te Parijs  (FRA).

7 maart 2013 - De ruysscher, D., “La faillite: normes juridiques à l’enjeu d’une réalité sociale (Anvers, 16e siècle)”, seminaire “La responsabilité en justice” (coord. Prof. dr. S. Cerutti) (Ecole des Hautes Etudes), te Parijs.

17 mei 2013 - De ruysscher, D., “Kleine en grote ondernemingen: schaalgrootte als criterium des onderscheids in het Belgische handelsrecht (negentiende eeuw)”, conference Zin en onzin van regelgeving op maat van KMO’s, Universiteit Antwerpen (vakgroep Onderneming en recht), Antwerpen.

27-28 mei 2013 - De ruysscher, D.,  “Normative complexity in maritime insurance:  Antwerp (c. 1650-c. 1700)”, workshop  “Jurisdictional Complexity in Western Legal History (c. 1600-c. 1900)” (Universiteit Gent), ter voorbereiding van een volume in de reeks Comparative studies in continental and Anglo-American legal history (project onder leiding van prof. dr. S. Donlan (University of Limerick (IER)) en prof. dr. D. Heirbaut (Universiteit Gent),te Limerick (IER)

1 juni 2013 - De ruysscher, D., “L’interprétation des contrats commerciaux à Anvers (c. 1490-c. 1550)”, congres “L’interprétation du droit”, Société d’Histoire du Droit, Besançon (FRA).

K. Reniers, "Dient het vennootschapsrecht de KMO?", WFR Winter 2013, 3 december 2013.

A. Van Hoe, "The Endless Problem of Enterprise Groups' Insolvency", ECFR Symposium, Milaan, 27 september 2013.

D. De ruysscher, “Societas and Business in the Early Modern Low Countries: Water and Fire?”, gastlezing aan de University of Helsinki (FIN), 10 september 2013.

M. Vanmeenen en A. Van Hoe, "Continuïteit voor de Wet Continuïteit Ondernemingen: de wetswijzigingen toegelicht", Studieavond, UA, 2 juli 2013.

D. De ruysscher, “L’interprétation des contrats commerciaux à Anvers (c. 1490-c. 1550)”, congres “L’interprétation du droit”, Société d’Histoire du Droit, Besançon (FRA), 1 juni 2013.