“Belgische regelgeving vindt goed evenwicht”

Onderzoekers UAntwerpen en UHasselt bekijken fiscale voordelen voor voetballers in zeven landen

Het fiscale gunstregime voor profvoetballers is een hot topic. Maar hoe zit dat in andere landen? Op vraag van het Europees Parlement legden onderzoekers van UAntwerpen en UHasselt de regelgeving in zeven Europese landen naast elkaar. “België zit in de buik van het peloton”, klinkt het.

De federale regering zit dit weekend samen om de begroting onder de loep te nemen. Op de regeringstafel ligt ook de fiscale behandeling van het betaald voetbal en de profsport. De specifieke behandeling daarvan kwam de voorbije jaren al meermaals ter sprake en zorgt altijd voor heel wat politieke discussie.

België in de buik

Ook Europa is bezig met het thema. Het Europees Parlement vroeg de universiteiten van Antwerpen en Hasselt om de fiscale behandeling van profvoetballers in zeven Europese landen te onderzoeken. De professoren Robby Houben, Anne Van de Vijver (UAntwerpen) en Niels Appermont (UHasselt) verdiepten zich in samenwerking met Gertjan Verachtert (UAntwerpen) in de verschillende fiscale stelsels in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië en Spanje. In die landen zijn de (sub)topcompetities binnen de EU gehuisvest.

"Een opvallende vaststelling is dat een meerderheid van de onderzochte landen het profvoetbal – en de profsport meer algemeen – fiscaal incentiveert”, legt prof. Robby Houben uit. In de buik van het peloton van landen dat de profsport ondersteunt, vindt de Belgische regeling een goed evenwicht tussen specifieke behandeling enerzijds en positieve maatschappelijke impact anderzijds.”

Europese licentie

"Een tweede conclusie is dat heel wat landen die fiscale voordelen toekennen aan topsporters, vaak voor maatregelen hebben gekozen die specifiek dienen om buitenlands talent aan te trekken”, stelt prof. Niels Appermont. “Uit empirisch onderzoek is gebleken dat deze vorm van belastingconcurrentie ook daadwerkelijk kan werken op topniveau. De Belgische regeling is bijzonder omdat die dan weer inzet op de eigen jeugdwerking."

De Vlaamse onderzoekers raden in de marge het Europees Parlement aan werk te maken van een Europees licentiesysteem, om zo het speelveld in de Unie gelijk te maken, met meer aandacht voor zorgvuldig bestuur, compliance, transparantie – ook van geldstromen – en een performant toezicht.

Het rapport kan online worden geraadpleegd op de website van het Europees Parlement.