De Werkgroep Financieel Recht is een vereniging van alle oud-studenten van de Grondige studie financieel recht, georganiseerd in de master rechten van de Universiteit Antwerpen. De Grondige studie financieel recht wordt gedoceerd door prof.dr. Michiel De Muynck. Zij werd voor het eerst ingericht door prof.dr. Herman Braeckmans, die de Werkgroep meer dan 30 jaar geleden stichtte.


De Werkgroep financieel recht houdt tweemaal per jaar een bijeenkomst, één in de lente en één in de winter. Daarop worden alle oud-studenten van de Grondige studie financieel recht uitgenodigd, evenals de studenten ingeschreven in de Grondige studie van het academiejaar waarin de Werkgroep plaatsvindt. Op elke bijeenkomst zijn er twee eminente sprekers. Na afloop vindt er een receptie plaats waarop oud-studenten mekaar informeel kunnen ontmoeten en de huidige studenten met de oud-studenten in contact komen.
De Werkgroep financieel recht beschikt niet over eigen werkmiddelen. Zij is volledig afhankelijk van de inzet van prof.dr. Robby Houben, prof.dr. Herman Braeckmans, Alexander Snyers, de oud-studenten en een wisselend peterschap. Het peterschap houdt de sponsoring van een bijeenkomst van de Werkgroep in (o.m. zorgen voor infrastructuur, verzorgen van receptie achteraf). Het wordt steevast waargenomen door eminente advocatenkantoren, Belgische banken of auditkantoren.


Inmiddels bestaat de Werkgroep financieel recht al meer dan 30 jaar. Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan in 2017 en het emeritaat van haar grote bezieler prof.dr. Herman Braeckmans werd een feest- en huldeboek uitgegeven met bijdragen van verschillende oud-studenten (RENIERS, K., GOOSENS, N. en PEETERS, J. (eds.), Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht. 30 jaar Werkgroep financieel recht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2017, 230p.). Ook naar aanleiding van het twintigjarig bestaan in 2007 werd een feestboek uitgegeven (HOUBEN, R. en RUTTEN, S. (eds.), Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht. Feestbundel twintig jaar Werkgroep financieel recht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2007, 460p.).