Antwerpen in Fiscalibus is de alumnivereniging van de opleiding master fiscaal recht van de Universiteit Antwerpen. Zij verenigt alle afgestudeerden van deze masteropleiding zoals die werd opgestart in 1997, aanvankelijk als aanvullende studie in het fiscaal recht (GAS fiscaal recht), later als gespecialiseerde studie in het fiscaal recht (GGS fiscaal recht) en sinds de BAMA-hervorming als master na master fiscaal recht (Master in Tax Law).

Antwerpen in Fiscalibus houdt tweemaal per jaar een bijeenkomst, één in de herfst en één in het voorjaar. Daarop worden alle oud-studenten van de master fiscaal recht uitgenodigd, evenals de studenten ingeschreven voor opleidingsonderdelen van de module fiscaal recht in de opleiding master rechten. Tijdens de bijeenkomsten worden academische lezingen gehouden over actuele thema's in het fiscaal recht, over verdedigde doctoraatsonderwerpen en over fiscale praktijkproblemen. De sprekers zijn hetzij afgestudeerden van de opleiding, hetzij doctorandi van de Antwerp Tax Academy of externe binnen- en buitenlandse gastsprekers. Tijdens de bijeenkomsten wordt aan de leden ook de gelegenheid geboden suggesties te formuleren en feed back te geven aangaande de fiscale opleiding aan de Universiteit Antwerpen.

Na afloop vindt een receptie plaats waarop de alumni elkaar informeel kunnen ontmoeten en de huidige studenten de gelegenheid wordt geboden met  oud-studenten in contact te komen.

De leden van de vereniging krijgen ook gelegenheid om deel te nemen aan de studiedagen en conferenties die worden georganiseerd in de schoot van het interfacultair instituut voor belastingwetenschap Antwerp Tax Academy, zoals bijvoorbeeld de permanente vorming douane en accijnzen.

Antwerpen in Fiscalibus beschikt niet over eigen werkmiddelen. Zij is volledig afhankelijk van de inzet van prof. dr. Bruno Peeters (hoofdcoördinator van de master fiscaal recht) en van de voorzitter van de Vereniging Kristof Wuyts. De vereniging kan daarbij ook rekenen op de administratieve ondersteuning van Nexus en op een wisselend peterschap. Het peterschap houdt de sponsoring in van een bijeenkomst van de Vereniging  (o.m. verzorgen van de receptie achteraf). Dit peterschap wordt telkens opgenomen door eminente advocatenkantoren, belasting- en advieskantoren en auditkantoren.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de vereniging kunnen alumni hun contactgegevens doorgeven aan één van de volgende personen:

Meer info over de aangeboden activiteiten van Antwerpen in Fiscalibus vindt u ook op LinkedIn.

Meer info over de initiatieven van Antwerp Law Net, de overkoepelende alumnivereniging van de faculteit Rechten vindt u op de webpagina.