Alumnivereniging Antwerpen in Fiscalibus

Antwerpen in Fiscalibus is de alumnivereniging van de opleiding Master Fiscaal recht van de Universiteit Antwerpen. Zij verenigt alle afgestudeerden van deze masteropleiding zoals die werd opgestart in 1997, aanvankelijk als aanvullende studie in het fiscaal recht ( GAS Fiscaal Recht), later als gespecialiseerde studie in het fiscaal recht (GGS Fiscaal recht) en sinds de BAMA-hervorming als Master na Master Fiscaal Recht (Master in Tax Law).

Antwerpen in Fiscalibus  houdt tweemaal per jaar een bijeenkomst, één in de herfst en één in het voorjaar. Daarop worden alle oud-studenten van de Master Fiscaal Recht uitgenodigd, evenals de studenten ingeschreven voor opleidingsonderdelen van de module fiscaal recht in de opleiding master rechten. Tijdens de bijeenkomsten worden academische lezingen gehouden over actuele thema's in het fiscaal recht, over verdedigde doctoraatsonderwerpen en over fiscale praktijkproblemen. De sprekers zijn hetzij afgestudeerden van de opleiding, hetzij doctorandi van Antwerp Tax Academy (www.antwerptaxacademy.be) of externe binnen- en buitenlandse gastsprekers. Tijdens de bijeenkomsten wordt aan de leden ook de gelegenheid geboden suggesties te formuleren en feed back te geven aangaande de fiscale opleiding aan de Universiteit Antwerpen.

Na afloop vindt een receptie plaats waarop de alumni elkaar informeel kunnen ontmoeten en de huidige studenten de gelegenheid wordt geboden met  oud-studenten in contact te komen.

De leden van de vereniging krijgen ook gelegenheid om deel te nemen aan de studiedagen en conferenties die worden georganiseerd in de schoot van het interfacultair instituut voor belastingwetenschap Antwerp Tax Academy.

Antwerpen in Fiscalibus beschikt niet over eigen werkmiddelen. Zij is volledig afhankelijk van de inzet van prof. dr. Bruno Peeters (hoofdcoördinator van de Master Fiscaal Recht) en van de voorzitter van de Vereniging dhr. Kristof Wuyts. De vereniging kan daarbij ook rekenen op de administratieve ondersteuning van mevrouw Jeanine Mertens en op een wisselend peterschap. Het peterschap houdt de sponsoring in van een bijeenkomst van de Vereniging  (o.m. verzorgen van de receptie achteraf). Dit peterschap wordt telkens opgenomen door eminente advocatenkantoren, belasting- en advieskantoren en auditkantoren.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de vereniging kunnen alumni  hun contactgegevens steeds doorgeven op de volgende adressen:

Prof.dr. Bruno Peeters , hoofdcoördinator  Master Fiscaal Recht (Bruno.Peeters@ uantwerpen.be)

Mr. Kristof Wuyts, voorzitter Antwerpen in Fiscalibus en tax consultant (kristof.wuyts@uantwerpen.be)

Mevr. Jeanine Mertens, administratief medewerker (Jeanine.Mertens@uantwerpen.be) .

Daarnaast is Antwerpen in Fiscalibus ook aanwezig op linkedin (www.linkedin.com -> groups -> Antwerpen in fiscalibus). U kan ook via deze weg op de hoogte blijven van haar activiteiten.

Volgende bijeenkomst op dinsdag 19 december 2017

Onze eerstvolgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 19 december 2017.

Evelyne Verstraelen is onze gastspreker. Zij is Knowledge Center Tax Specialist bij PwC Tax Consultants en tevens alumnus van de Universiteit Antwerpen. In september van dit jaar behaalde Evelyne Verstraelen succesvol de graad van Doctor in de rechten aan de Universiteit Antwerpen met haar doctoraatsonderzoek getiteld:

"De fiscale analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht in een Europese context”

Tijdens haar voordracht zal Evelyne Verstraelen ons de krachtlijnen van haar doctoraatsonderzoek toelichten en zal er mogelijkheid zijn tot vraagstelling.

Wilt u er bij zijn? Klik dan hier voor de uitnodiging en schrijf snel in via e-mail: kristof.wuyts@uantwerpen.be

(inschrijven kan tot en met maandag 11 december 2017)

 

 

 

Contact

Prof.dr. Bruno Peeters Stadscampus
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 54 84
bruno.peeters@uantwerpen.be

Antwerpen in Fiscalibus