Binnen de Faculteit Rechten wordt onderzoek verricht over Europees recht, fiscaal recht, arbeids- en economisch recht (m.i.v. handelsrecht, vennootschapsrecht en financieel recht) en over de vermogens- en zakenrechtelijke dimensie van het familierecht. Het samengaan van dit onderzoek in één onderzoeksgroep met een sterke focus op “onderneming en recht” heeft meerdere en tastbare voordelen.
 
Onderzoeksresultaten die kaderen binnen het overkoepelende programma krijgen een duidelijk(er) profiel en samenhang. Verder is de zichtbaarheid van zowel het programma als de individuele onderzoekers gebaat bij de inbedding van artikelen, boeken, proefschriften en onderzoeksprojecten in het onderzoeksprogramma. Dit geldt ook bij de organisatie van studiedagen, conferenties en congressen.
 
Het onderzoeksprogramma bevindt zich op het snijvlak van Europees, fiscaal en economisch recht, en knoopt op functionele, niet-normatieve wijze aan bij het ondernemingsbegrip in ruime zin. Dit omvat in de eerste plaats marktgebonden ondernemingen, overheidsondernemingen en VZW’s die economische activiteiten verrichten.
 
 Het onderzoeksprogramma omvat ook het juridisch statuut van ondernemingen en familiale vermogens die als ondernemingen worden geëxploiteerd. Het programma richt zich niet primair tot het gezin of de familie als zodanig. Centraal staat het recht met een specifieke betekenis voor de onderneming.