Lopend doctoraatsonderzoek

Doctorandus Titel Promotor(en) Startdatum
Julie Petersen Multiculturaliteit en strafrecht. Een onderzoek nar de rol van etniciteit binnen het materieel strafrecht

J. Rozie

M. Vanderhallen

2 mei 2019 (FR 169)
Laurens Claes De proportionaliteit van de straf

J. Rozie

J. Meese

17 december 2018 (FR 165)
Lauranne Claus Naar een moderne rol voor het Hof van Cassatie in het geheel van de rechtspleging

B. Vanlerberghe

S. Rutten

16 november 2017 (FR 153)
Tim De Coster De onderzoeksgerechten als filter van het vooronderzoek in strafzaken. Een noodzakelijke hindernis of een onmiskenbare schakel tussen het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde? J. Meese 2 juni 2015 (FR 126)
Laura De Meyer De vrijgemaakte interne markt v. de (af)gesloten nationale (arbeidsmarkt)markt: opponent of complement? Een juridisch onderzoek naar de (sociale) grenzen van afgesloten (Belgische) EU-zeehavens

A. Van Regenmortel

A.-M. Van den Bossche

23 maart 2015 (FR 124)
Frédéric Dupon De openbare orde in het gerechtelijk recht

B. Vanlerberghe

S. Rutten

6 april 2011 (FR 83)