Rechtshandhaving

Het Onderzoeksprogramma "Rechtshandhaving en Behoorlijke Rechtsbedeling" beoogt, zowel voor het privaatrecht als voor het straf(proces)recht, na te gaan welke sancties mogen en kunnen worden aangewend, onder welke voorwaarden dit mogelijk is en welke van deze sancties het meest geschikt zijn voor een doeltreffende rechtshandhaving van privaatrechtelijke en strafrechtelijke normen. Voorts is het de bedoeling na te gaan op welke wijze er meer coherentie kan worden gebracht in de strafrechtsbedeling.

Lees hier meer over ons onderzoeksprogramma.

 

Kalender Rechtshandhaving
Er zijn momenteel geen activiteiten of nieuwsitems beschikbaar.


Contact

Faculteit Rechten
Onderzoeksgroep Rechtshandhaving
Stadscampus - Gebouw V
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 54 89
joelle.rozie@uantwerpen.be
Nieuws


1