Rechtshandhaving

Visie

Het Onderzoeksprogramma "Rechtshandhaving en Behoorlijke Rechtsbedeling" beoogt, zowel voor het privaatrecht als voor het straf(proces)recht, na te gaan welke sancties mogen en kunnen worden aangewend, onder welke voorwaarden dit mogelijk is en welke van deze sancties het meest geschikt zijn voor een doeltreffende rechtshandhaving van privaatrechtelijke en strafrechtelijke normen. Voorts is het de bedoeling na te gaan op welke wijze er meer coherentie kan worden gebracht in de strafrechtsbedeling.

Lees hier meer over ons onderzoeksprogramma.