Rechtshandhaving

Het onderzoeksprogramma rechtshandhaving en behoorlijke rechtsbedeling gaat, zowel voor het privaatrecht als voor het straf(proces)recht, na welke sancties mogen en kunnen worden aangewend, onder welke voorwaarden dit mogelijk is en welke van deze sancties het meest geschikt zijn voor een doeltreffende rechtshandhaving van privaatrechtelijke en strafrechtelijke normen.
De onderzoeksgroep gaat na hoe er meer coherentie kan worden gebracht in de strafrechtsbedeling. Zowel voor het privaatrecht als voor het straf(proces)recht geldt dat bij het opleggen van sancties de eisen van behoorlijke rechtsbedeling moeten worden in acht genomen. Ook het internationaal privaatrecht en het internationaal (straf)procesrecht worden hierbij niet uit het oog verloren. Dit ruime thema wordt onderzocht aan de hand van een zestal onderzoekslijnen.
Onder nieuws vindt u meer informatie over recente publicaties, onderzoeksprojecten, studiedagen en congressen van de onderzoeksgroep. 
 

Nieuws
Er zijn momenteel geen activiteiten of nieuwsitems beschikbaar.

Meer nieuws

Contact

Faculteit Rechten
Onderzoeksgroep Rechtshandhaving
Stadscampus - Gebouw V
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 54 76
alois.vanoevelen@uantwerpen.be
Kalender
Er zijn momenteel geen activiteiten of nieuwsitems beschikbaar.

Meer activiteiten en agenda