Het 'Longprotocol'

Richtlijn voor gestandaardiseerde behandeling en follow-up van het longcarcinoom

Conform het KB betreffende het Multidisciplinair Oncologisch Consult maakt dit protocol onderdeel uit van het multidisciplinair oncologisch handboek, dat elk ziekenhuis met een oncologisch (basis)zorgenprogramma nodig heeft.

Dit impliceert dat alle patiënten met deze pathologie in de deelnemende ziekenhuizen volgens de richtlijnen van dit protocol behandeld worden.

Elke lid kan voorstellen doen tot wijziging of aanpassing van het protocol.

Op regelmatige basis is er een protocollenboekvergadering om deze richtlijn grondig te bespreken en te actualiseren.